Bøger / skønlitteratur / roman

Jeppe og Marie : en romanbiografi om Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl


Beskrivelse


Romanbiografi om Jeppe Aakjær og Marie Bregendahls korte, stormfulde ægteskab, baseret på deres brevveksling.

Anmeldelser (11)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Katrine Høffding

d. 18. dec. 2018

Skillelinjen mellem biografier og biografiske romaner er ofte hårfin. I dette tilfælde præsenteres bogen som en romanbiografi, men vægten ligger på det biografiske. I 1985 og 1987 udgavforfatteren to små bøger om Jeppe Aakjær, som nu følges op i denne omfattende dokumentation, som dækker mere end 3000 breve, der ikke tidligere har været offentliggjort, de fleste er skrevet afJeppe Aakjær og indeholder ofte kærlighedsdigte. Karakteristisk for Jeppe og Maries forhold var, at de skrev betydeligt mere om deres følelser, end de talte sammen. De voksede op i samme sogn iJylland, Jeppe uddannede sig til lærer og underviste på forskellige højskoler, bl.a. Askov. Marie kom i huset og åbnede derefter et pensionat. Det gik fallit på samme tid, som hun fødte sønnenSvend. Efter 2 år kørte deres ægteskab i sænk. Brevene viser et glødende kærlighedsforhold, et opgør med tidens normer og to stærke personligheder, der trivedes bedst, når de var væk fra hinanden.Brevromanen starter dæmpet, medvægten på breve og facts, efterhånden forholder forfatteren sig mere digterisk til materialet, og dramatikken i Jeppe og Maries forhold Accentueres. Bogen er let atlæse, den henvender sig til det store biografilæsende publikum. Illustreret med fotos, der ofte er noget utydelige, men giver et godt indtryk af de to personer.


Bibliotekernes vurdering

d. 16. mar. 2012

af

af

Torben Wendelboe

d. 16. mar. 2012

Værket henvender sig til et publikum med interesse for Jeppe Aakjær og Marie Bregendahls forfatterskaber og for deres tid.

Brovst har gennemgået et meget stort arkivmateriale som hovedpersonernes breve m.v., som sammen med bl.a. Aakjærs trykte erindringer udgør baggrunden for hans fortælling om Aakjær og Bregendahl og deres ægteskab. Brovst citerer i stort omfang fra sine kilder, og derimellem sætter han sine egne uddybende, analyserende eller meddigtende passager eller kommentarer. Det gør, at man er helt tæt på hovedpersonerne og deres udsagn og reaktioner hele bogen igennem på meget dokumentarisk vis. Brovst koncentrerer sig ikke kun om kærlighed, ægteskab og skilsmisse men tegner også et billede af hovedpersonernes ungdom, ikke mindst Aakjærs, op til det store drama, et nyttigt indblik i skabelsen af personlighederne, han fra de små kår, hun fra den store gård, opvokset i samme sogn, gift på tværs af barrierer og altså skilt som konsekvens af alt det, der rottede sig sammen mod deres kærlighed. En grundig beskrivelse af en menneskelig historie, der kun kan gribe, og en beskrivelse af den tid, dramaet udspillede sig i. Stadig en meget læselig og meget bredt anvendelig bog om parret.

Værket foreligger hermed i 3. udg., som er stort set uændret i forhold til de to tidligere. Nyt er et indledende kapitel om værket og om udviklingen i hovedpersonernes forhold.Her bebudes også en fortsættelse efteråret 2012.

Velkommen genudgivelse af et godt og populært værk om Aakjær, Bregendahl og deres tid.


Politiken

d. 28. dec. 1988

af

af

May Schack

d. 28. dec. 1988


Information

d. 5. nov. 1988

af

af

Ejgil Søholm

d. 5. nov. 1988


Jyllands-posten

d. 22. okt. 1988

af

af

Grethe Rostbøll

d. 22. okt. 1988


Land & folk

d. 21. okt. 1988

af

af

Kurt Dahl

d. 21. okt. 1988


Kristeligt dagblad

d. 21. okt. 1988

af

af

Claus Grymer

d. 21. okt. 1988


Højskolebladet

årg 114, nr 22 (1989)

af

af

Henrik Yde

årg 114, nr 22 (1989)


Gymnasieskolen

årg 72, nr 10 (1989)

af

af

Erik H. Madsen

årg 72, nr 10 (1989)


Dansk noter

1991, nr. 3

af

af

Bodil Hedeboe

1991, nr. 3


Weekendavisen

d. 27. mar. 1991

af

af

mlp

d. 27. mar. 1991