Bøger / faglitteratur / filosofiske skrifter

Kærlighedens gerninger


Beskrivelse


I et af etikkens absolutte hovedværker analyserer Kierkegaard vores forhold til andre mennesker og reflekterer bl.a. over buddet om at elske Gud og sin næste som sig selv. Til læsere med interesse for religion og etik.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 2. feb. 2021

af

af

Peter Holm Rasmussen

d. 2. feb. 2021

Nudansk udgave af et af etikkens absolutte hovedværker. Kierkegaard analyserer vores forhold til andre mennesker og reflekterer bl.a. over buddet om, at elske Gud og sin næste som sig selv. Til læsere med interesse for religion og etik.

"Kjerlighedens Gjerninger" er fra 1847 og præsenteres her med nudansk retskrivning. Værket er en lang refleksion, fordelt på 18 taler, der undersøger begrebet om næstekærligheden, og hvordan den kærlighed, som Kristus har åbenbaret, kan finde udtryk i hver enkelt handling. Fremgangsmåden er ironisk i den forstand, at mange af talerne fortrinsvist beskæftiger sig med, hvad der ødelægger kærligheden, så som mistro, misundelse, hovmod og dømmesyge. Men det gør Kierkegaard helt overlagt, så opbyggeligheden træder, så meget mere tydeligt frem i sine radikale fordringer, hvor hvert enkelt menneske, skal gøres til genstand for Guds kærlighed.

Staubrands bearbejdning, har bibeholdt både tone og struktur i teksten, på den mest nænsomme måde, og vil uden tvivl lette tilgangen til værket, der er Kierkegaards længste, og langt fra det nemmeste at gå til.

Emnet behandles også hos Løgstrup i Etiske begreber og problemerJesus og KristusKierkegaard og kærlighedens kendetegnKærlighedens gerningerKærlighedens gerninger og i Villy Sørensens Jesus og Kristus. En tolkning af "Kærlighedens Gerninger" findes i Kierkegaard og kærlighedens kendetegn. Staubrands tidligere udgave af Kærlighedens gerninger var illustreret med tushtegninger Kærlighedens gerningerEmnet behandles også hos Løgstrup i Etiske begreber og problemer og i Villy Sørensens . En tolkning af "Kærlighedens Gerninger" findes i Kierkegaard og kærlighedens kendetegn. Staubrands tidligere udgave af Kærlighedens gerninger var illustreret med tushtegninger Kærlighedens gerningerEmnet behandles også hos Løgstrup i Etiske begreber og problemer og i Villy Sørensens Jesus og Kristus. En tolkning af "Kærlighedens Gerninger" findes i . Staubrands tidligere udgave af Kærlighedens gerninger var illustreret med tushtegninger Kærlighedens gerningerEmnet behandles også hos Løgstrup i Etiske begreber og problemer og i Villy Sørensens Jesus og Kristus. En tolkning af "Kærlighedens Gerninger" findes i Kierkegaard og kærlighedens kendetegn. Staubrands tidligere udgave af var illustreret med tushtegninger Emnet behandles også hos Løgstrup i Etiske begreber og problemer og i Villy Sørensens Jesus og Kristus. En tolkning af "Kærlighedens Gerninger" findes i Kierkegaard og kærlighedens kendetegn. Staubrands tidligere udgave af var illustreret med tushtegninger .


Bibliotekernes vurdering

d. 8. aug. 2013

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 8. aug. 2013

Bogen henvender sig til interesserede i Kierkegaard, kristendom og filosofi.

I anledning af 200-året for Kierkegaards fødsel udkommer endnu et af mange hovedværker. I 18 taler eller "kristelige overvejelser" fremlægger Kierkegaard sit etiske og teologiske syn på hvad kærlighed er. Det gennemgående tema er spændingsforholdet mellem at ideelt set burde kærlighedsforhold afspejle at menneskets sande kærlighed er givet af Gud i budskabet "Elske Gud og sin næste som sig selv.", men at dette sjældent kommer til udtryk i usande kærlighedsforhold som fx venskab og elskov. Kierkegaard gennemgår budskabet ord for ord samt fortolker steder i de nytestamentlige breve hvor kærlighed er omtalt. Desuden afgrænsninger til emner som barmhjertighed, forsonlighed og penge. Han gør op med et gammeltestamentligt øje-for-øje-syn og plæderer i stedet for at hvad man gør mod andre, gør Gud mod en. Bogen er illustreret med en snes vignetter.

Bogen er udkommet i år (201331), som selvstændigt værk baseret på Kierkegaards skrifter bind 9, med forord af Suzanne Brøgger. Bogen ligger i den mere forståelige ende af Kierkegaards værker. Nærværende udgave er gjort mere tilgængelig for nutidige læsere rent sprogligt og redaktionelt.

Et litterært set smukt hovedværk med en anprisning af Guds kærlighed.