Bøger / faglitteratur

Karma : skæbne eller mulighed?


Beskrivelse


Om karma-begrebets betydning i den buddhistiske lære.