Bøger / faglitteratur

Klar, parat, skolestart : en grundbog om begreberne leg, læring, projektarbejde m.m. i indskolingen


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 14. apr. 1999

af

af

Else Kristensen (skole)

d. 14. apr. 1999

Ingen tvivl om, at der i fremtiden skal arbejdes mod at skabe helhed i indskolingen - helhed for den enkelte elev. Denne bog vil gerne skabe debat blandt de voksne aktører i børnehave, børnehaveklasse, 1. og 2. klasse og skolefritidsordningen. Ønsket er at få gang i en debat, som ud over den praktiske strukturering og organisering af samarbejdet også kommer til at handle om det allervigtigste: det fundament pædagoger og lærere skal samarbejde ud fra. Forfatteren, der er seminarielærer, kalder sin bog for en grundbog om begreberne leg, læring, projektarbejde m.m. i indskolingen. Efter en indledning, hvor han kommer ind på udviklingstendenser i folkeskolen, er hovedoverskrifterne: "Legen og forskellige legeteorier", "Læring og læringsbegrebet", "Projektarbejde og problemorienteret undervisning", "Den praktisk/musiske dimension". De sidste 20 sider handler om fysiske rammer og forslag til praktiske samarbejdsforløb. Målgruppen er pædagog- og lærerstuderende, pædagoger, lærere og folkevalgte, der kan anvende bogen som fælles udgangspunkt i debatten om skolestarten.


Folkeskolen

Årg. 116, nr. 29/32 (1999)

af

af

Lise Buhr

Årg. 116, nr. 29/32 (1999)Informationer og udgaver