Bøger / faglitteratur / bibliografier

Lederskabelse : det personlige lederskab


Beskrivelse


Ledelse foregår i dag under så foranderlige vilkår og i et så uforudsigeligt landskab, så det at investere sin person og at sætte sig selv i spil, er nødvendigt for at lykkes som leder. Et standardværk til efteruddannelse i ledelse.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

2006

af

af

Jytte Bræmer

2006

Lederskab skabes, mens det udføres. At være leder er under stadig forandring, fordi konteksten konstant forandres. Mangfoldigheden og kompleksiteten i nutidens organisationer gør forkromede ledelsesteorier utilstrækkelige, og det er nødvendigt at reflektere over den verden, man er en del af for at udfylde lederrollen. At sætte sig selv i spil og at udøve personligt lederskab er nødvendigt i en foranderlig verden, hvor det er fagligt kompetente og selvledende mennesker, der skal udøves ledelse overfor. Bogen påviser gennem ti bidrag, hvordan man kan arbejde med værdier, coaching, relationer, kompetenceudvikling, refleksivitet, narrativer, lean o.a. Det er der kommet en anvendelig bog ud af for den moderne leder, der ønsker at se sin lederrolle fra forskellige perspektiver. Forfatterne er erhvervspsykologer, organisationsforskere og ledelseskonsulenter. De har alle et systemteoretisk udgangspunkt og en tænkning, hvor relationer og kommunikation er medskabere af virkeligheden. Bogen er tænkt bl.a. som en lærebog på Diplomuddannelsen i ledelse i det delfag, der hedder "Det personlige lederskab", og jeg spår den da også til at blive en bog, der vil figurere på mange litteraturlister til efteruddannelse i ledelse.


Bibliotekernes vurdering

d. 31. maj 2013

af

af

Jytte Bræmer

d. 31. maj 2013

Bogen er beregnet til lederuddannelser på diplom- og masterniveau, og kan desuden anvendes i en lang ræke andre sammenhænge i forbindelse med efteruddannelse for ledere.

Ledelse foregår i dag under så foranderlige vilkår og i et så uforudsigeligt landskab, så det at investere sin person og at sætte sig selv i spil, er nødvendigt for at lykkes som leder. Derfor bliver det personlige lederskab omdrejningspunktet i en verden, hvor ledelsesteorier kommer og går. Der er mange perspektiver på lederrollen, og bogens artikler kommer samlet rundt om de mest væsentlige. Coaching som redskab, relationers betydning for lederskabet, fortællingen som et brugbart fundament, værdiers betydning for organisationers sammenhængskraft, kunsten at lede moderne selvledende mennesker, ledelse af forandringer, viden om gruppedynamikker og lederrollen og meget andet. Artiklerne er skrevet af nutidens førende danske ledelsesteoretikere med en bred og forskellig faglig baggrund. Det er en 3. udgave af bogen, som er meget anvendt og efterspurgt til al efteruddannelse i ledelse.

Der er sket en gennemgribende revision i forhold til forrige udgave. Nye afsnit om eksistentialisme og lederskab, forandringslederskab og ledelse af selvledelse er kommet til, andre er udgået, og samtlige af de blivende artikler er gennemskrevne og anderledes opbyggede. De to forrige udgaver bør udskiftes.

Bogen er et standardværk til efteruddannelse i ledelse, og indeholder de fleste aktuelle perspektiver på lederrollen.


Bibliotekernes vurdering

d. 14. aug. 2009

af

af

Ellen Lind Jensen

d. 14. aug. 2009

Bogen giver en samlet tilgang til moderne ledelse og kan bruges i undervisningen på lederuddannelsernes diplom- og masterniveauer, HRM-uddannelser og diverse udviklingsforløb for ledere. Desuden i almindelighed for den moderne leder, der ønsker at se sin lederrolle fra forskellige perspektiver.

Der er tale om en lærebog med forskellige forfattere til forskellige emner. Forfatterne er erhvervspsykologer, organisationsforskere og ledelseskonsulenter. De har alle et systemteoretisk udgangspunkt og en tænkning, hvor relationer og kommunikation er medskabere af virkeligheden. Det er bogens grundforståelse, at ledelse skabes ud fra personlige forudsætninger i kontekster, kulturer og relationer. Bogen behandler mange sider af lederskabet ud fra forskellige tilgange og teorier. Det er moderne ledelsesbegreber, der fokuseres på. Bogen er ikke specielt svær at læse og mere levende qva de mange cases end så mange andre ledelsebøger til undervisning.

1. udgave af denne bog kom i 2006 og opslag i eget biblioteks base samt Netpunkt viser, at den er anskaffet bredt udover landet og bliver flittigt brugt. Alle oprindelige kapitler er opdateret og 2 nye om hhv. HRM og filosofisk ledelse kommet til.

Bogen er at betragte som et moderne standardværk om ledelse til brug på lederuddannelser af enhver art, idet den medtager mange forskellige nyere ledelsesteorier. 1. udgave bør udskiftes/suppleres med denne opdaterede og udvidede udgave.


Sygeplejersken

Årg. 107, nr. 15 (2007)

af

af

Anna-Grethe Andreasen

Årg. 107, nr. 15 (2007)