Bøger / faglitteratur

Løbbinding : en oldtidsteknik


Beskrivelse


I tekst og billeder gives en indføring i de tre løbbindingsteknikker: åbent løb, lukket løb og tybrind og ideer til fremstilling af kurve, fade og tasker.

Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. aug. 2015

af

af

Rikke Bruun

d. 5. aug. 2015

Løbbinding er en særlig syteknik, som primært bruges til at lave kurve med, og som har været brugt i mange tusind år rundt om i verden. Bogen henvender sig håndarbejdsinteresserede, der har lyst til at give sig i kast denne specielle teknik.

Løb kommer fra det oldnordiske navn laupr, som betyder kurv, og teknikken bruges da også primært til at fremstille kurve eller kurvelignende genstande såsom krukker, fade, og tasker. Bogen giver en indføring i de tre teknikker; åbent løb, lukket løb og tybrind, men den indeholder som sådan ikke opskrifter på specifikke designs. Teknikken bygger på en spiral af garn, som syes sammen, mens man vikler den, hvilket gør, at formen fastholdes, når man afslutter håndværket. Forfatteren er kunsthåndværker og har igennem de sidste 18 år udbredt kendskabet til løbbinding igennem kurser og foredrag.

Bogen giver en god introduktion både i tekst og billeder til teknikken, og til det videre arbejde med løbbinding som håndværk, er der god inspiration at hente i billedmaterialet.

I 2009 udgav forfatteren LøbbindingLøbbinding, som nærværende bog er en opdatering af. Meget af teksten er den samme med omskrivninger og tilføjelser, mens billedmaterialet i langt højere grad er fornyet. Afsnittet om alternative materialer som fx cykelslanger er ikke med i denne nye udgave af bogen I 2009 udgav forfatteren , som nærværende bog er en opdatering af. Meget af teksten er den samme med omskrivninger og tilføjelser, mens billedmaterialet i langt højere grad er fornyet. Afsnittet om alternative materialer som fx cykelslanger er ikke med i denne nye udgave af bogen .


Bibliotekernes vurdering

d. 2. sep. 2009

af

af

Lene Hedengran Rasmussen

d. 2. sep. 2009

Bogen henvender sig til kunsthåndværkere og håndarbejdsinteresserede, der ønsker at give sig i kast med løbbindingsteknikken.

Anne Birgitte Beyer er kunsthåndværker. Hun har skrevet et par tidsskriftsartikler om løbbinding, men dette er hendes første bog. Og indtil videre også den eneste bog, der kun beskæftiger sig med løbbinding. Løbbindingsteknikken er kort fortalt en syteknik, hvor kendetegnet er spiralen, som arbejdet er bygget op af. Løb betyder kurv, og de færdige ting leder da også tankerne hen på flettede kurve. Det er en informativ bog, der fortæller om teknikken og dens historie på let forståelig vis. Der opereres med lukket løb, åbent løb og tybrind-bindingen. Der er forslag til alternative materialer som fx cykelslanger, samt tilbehør som låg og hanke. Bogen afsluttes med en begrebsliste, et stikordsregister og en forhandlerliste. Undervejs i bogen er der illustrative fotos af de forskellige teknikker samt færdige kurve mv.

Kurveflet på tværs fra 1999 og Bogen om siv fra 2002 er nok de bøger, der lægger sig tættest op ad denne. Og så skal det dog lige bemærkes, at løbbinding og flet er to forskellige teknikker, der ikke har noget med hinanden at gøre ifølge Anne Birgitte Beyer. Denne bog er den eneste hidtil om løbbinding.

En lærerig bog om løbbinding - historien, teknikken og alt det praktiske. Alt sammen flot og forholdsvis enkelt forklaret, så de fleste fingerfærdige og kreative kan være med.


Husflid

Årg. 129, nr. 6 (2009)

af

af

Sonja L. Jensen

Årg. 129, nr. 6 (2009)


Håndarbejde i skolen

Årg. 45, nr. 1 (2010)

af

af

Hanni Eskildsen

Årg. 45, nr. 1 (2010)