Bøger / faglitteratur / disputatser

Loyalitet i arbejdsretlige relationer


Beskrivelse


Loyalitet i arbejdsretlige relationer har ikke kun betydning for de konkrete daglige dilemmaer på den enkelte arbejdsplads. Her opstår konkret nye situationer med udfordringer omkring ansattes aktiviteter på sociale medier, whistleblowerproblematikker samt grænserne for de faglige organisationers samspil. Loyalitet påvirkes af samfundsmæssige afvejninger over balancen mellem hensynet til erhvervslivets konkurrenceevne, individets friheder og rettigheder og fagorganisationernes rolle i den offentlige meningsdannende debat. Særligt i arbejdsretlige relationer kan et krav om loyalitet skabe betænkeligheder. En åben og værdiladet norm, som alle kan erklære sig enige i, efterlader spørgsmålet om, hvor grænsen går mellem det loyale og det illoyale? Loyalitet i arbejdsretlige relationer er den første samlende fremstilling af loyalitetspligt i arbejdsretlige relationer. Bogen koncentrerer sig om de typer af illoyale handlinger, der ikke knytter sig til konkurrerende handlinger, men i højere grad har at gøre med de bløde forventninger, parterne kan have til hinanden. Bogen er forfatterens prisbelønnede ph.d.-afhandling.

Anmeldelser (1)


Ugeskrift for retsvæsen

Nr. 42 (2016)

af

af

Palle Bo Madsen

Nr. 42 (2016)