Bøger / faglitteratur / lærebøger

Maritim meteorologi & oceanografi


Beskrivelse


Summary: Denne bog er beregnet til brug for undervisningen i meteorologi i navigatøruddannelserne. Bogen er opdelt i to hovedemner, nemlig en meteorologisk del og en oceanografisk del, dertil kommer særskilte kapitler vedrørende Færøerne, vejrruteplanlægning og tydning af satellitbilleder. I den meteorologiske del gennemgås den grundlæggende meteorologi, samt de forskellige vejrsystemer og deres bevægelser. Der gennemgås hovedsagelig de vejrsystemer, som opstår og bevæger sig i oceaner og kystfarvande. Den oceanografiske del indeholder emnerne havstrømme, tidevand, isdannelser og bølger. Ny udgave opdateret med kapitel om Grønland.