Bøger / skønlitteratur til børn / tegneserie

Moby Dick eller Hvalen


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Fortællingen om den unge Ismael, hvis eneste ønske er at blive hvalfanger. Sammen med sin indfødte ven får han hyre på en hvalfangerbåd med en gal kaptajn, hvis eneste mål er at få ram på den hvide dræberhval, Moby Dick.

Anmeldelser (46)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Jesper Holtoug

2007

Ikke nogen helt uproblematisk sag at koge verdenslitteraturens store sværvægtere ned til 80 siders lettilgængelig læsning med en lix under 20. Det er ikke desto mindre ambitionen med Zoom ind-seriens version af Moby Dick - den hvide hval, murstensromanen fra midten af 1800-tallet, der betragtes som den første "moderne roman". Historien er fantastisk både i sin umiddelbart dramatiske og fascinerende form med spektakulære scenerier og et overrumplende frodigt persongalleri. Der er ganske enkelt tale om en saltvands-røverfortælling af højeste karat, og under al denne tjubang gemmer der sig en overdådighed af symboler og skjulte betydninger. Hvad er det egentlig denne Arab kæmper mod, og hvem er den mystiske, turbanklædte hvalfanger, han holder skjult i lasten? Det siger sig selv, at en hel del af dette forsvinder, når en så omfattende og kompliceret fortælling forkortes og omskrives så kraftigt, som tilfældet er her. Alligevel lykkes det genfortælleren Bylock at levere en spændende og flydende fortalt historie, som også tjener det udmærkede formål at introducere den klassiske litteratur til unge og usikre læsere. Bogens sort-hvide illustrationer hjælper med sine enkle detaljer med til at fange handlingen - men det skal nævnes, at der findes flere billedbogsudgaver, som giver mere spændende visuelle versioner af historien - til gengæld er disse vanskeligere at læse.


Bibliotekernes vurdering

d. 6. okt. 2011

af

af

Torben Wendelboe

d. 6. okt. 2011

Værket henvender sig til et publikum med interesse for Herman Melvilles forfatterskab - eller for verdenslitteraturens levende klassikere.

"Kald mig Ismael". Det er den legendariske indledning til Melvilles gigantiske fantasi om kampen mellem menneske og natur. Ismael er romanens fortæller, det er gennem ham, det store encyklopædiske stof om sømandskab og hvalfangst fremlægges, og det er ham, der fortæller dramaet om den fanatiske kaptajn Akab, der på sit skib Pequod jager den hvide hval Mody Dick for at hævne, at den engang lemlæstede ham. Og det er Ismael, der som den eneste overlevende kan slutte romanen og fortælle om, hvordan Akab og skibet forsvinder i dybet i den afgørende dyst mod hvalen. Akab bukker under, hvalen ikke, for Akab er sindbilledet på menneskets kamp mod den ubetvingelige natur, som hvalen i sin hvide vælde repræsenterer. Romanen er "(...)komponeret med en skovl", som Carsten Jensen skriver i sit glimrende forord, men stadig medrivende og fascinerende i sin vision. Overset da den udkom, i dag en klassiker. Et storværk i flot oversættelse.

Foreligger på dansk i flere forkortede versioner, kun Boisens udgave (1955) er fuldstændig. Men originaler består, oversættelser forgår, og det er velkomment, at romanen nu foreligger i en up-to-date version til de måske næste 50 år. Til anvendelse fx sammen med Melvilles øvrige storværker, som bl.a. Flemming Chr. Nielsen har tilgængeliggjort på dansk.

Et af verdenslitteraturens storværker i tidssvarende dansk oversættelse.


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Erik C. Nielsen

d. 19. dec. 2018

Generelt gælder for de første 4 udgivelser i denne serie, at der åbenbart ud fra et meget bredt defineret klassikerbegreb udvælges værker, som så udgives i stærkt forkortet form og forsynes med et meget omfattende naturalistisk illustrationsmateriale. Typografien er tydelig; men der er på grund af bogens format tale om ret lange linier. Illustrationerne betinger i kraft af deres store pladsbehov i mange tilfælde en forskydning af tekst og dertil svarende illustrationer i forhold til hinanden. Oversættelsen er sprogligt set absolut i orden; men bagsidens aldersangivelse 8-14 år må frakendes enhver værdi. Den nedre grænse er ganske illusorisk da der ikke er sket nogen særlig markant sænkning af det læsetekniske niveau i forhold til de oprindelige udgavers voksensprog, og en øvre grænse bør principielt udelades ved aldersangivelser. En udgivelse af netop Melvilles store hvalfangerroman i ovennævnte regi må bero på en fatal misforståelse. Borte er fortællerens stoiske ro, denpsykologiske rygdækning for den gale kaptajn, den kulturhistoriske dokumentation. Tilbage er en hæsblæsende opremsning af spændingsmomenter - en temmelig rå og makaber historie. Kan ikke anbefales.


Bibliotekernes vurdering

d. 5. apr. 2019

af

af

Marianne Poulsen

d. 5. apr. 2019

If-klassikere hedder en ny serie fra Illustrationsforlaget, der foreløbigt indeholder: Moby Dick. Robinson Crusoe. Skatteøen. Elanor Graham Vance: Robin Hood. Teksten i bøgerne, der sidetalsmæssigt er kortet ned til 1/3 af udgaverne fra Gyldendal (Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger), er barberet for alle nuancer, der satses udelukkende på den ydrehandling iblandet lidt spænding hist og her af samme karakter som man ser det i Readers Digest Condensed Books. Hvem henvender disse bøger sig til, for dårlige eller utålmodige læsere, der ikke orker at gå i gang med de oprindelige udgaver, ville en god filmatisering af disse værker give et mere ærligt indtryk end disse surrogater uden atmosfære. Bøgernes tilrettelægning er et andet sort kapitel. Illustrationerne i bøgerne optager omtrent halvdelen af pladsen. De to illustratorer, der hver har fyldt to bøger, har tilegnet sig en fællesstil hentet fra ugebladene. De afbildede personer bevarer fotografsmilet i næsten enhver situationogdeafbilledede enkeltgenstande giver læseren en pseudoinformation pakket ind i linielækre uldne streger, som rent håndværksmæssigt er ringe arbejde. Endelig er illustrationerne ikke tilstrækkeligt præcist placeret i forhold til teksten og retfærdiggør derfor ikke forsøgene på at lade tekst og billede gro sammen i alle mulige og umulige variationer. Bøgerne vil p.g.a. deres udstyr og pris sikkert lokke mange voksne og børn i gyngen, som en serie der er sagen for vor tids børn, men den kan ikke anbefales til biblioteksbrug. Bøgerne kan roses for den omhyggelige korrekturlæsning og oversættelserne. Moby Dick må stadig vente på den rette bearbejder, inden den kan få indpas på børnebibliotekerne.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Kirsten Rossen (børn)

d. 18. dec. 2018

Mogens Cohrt, der tidligere har oversat Moby Dick i serien Lademanns Junior Klassikere, 1978, har også denne gang genfortalt og bearbejdet teksten. Det gør han på 96 s. Denne udgave satser ihøjere grad end den første på det nøgne handlingsforløb. Ved sammenligning med Lademanns udgave, er Lademanns absolut den bedste. Har børnebibliotekerne denne, er køb af udgaven i Sesams Klassikereikke nødvendig.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Ove Frank (skole)

d. 18. dec. 2018

Historien om den hvide hval er genfortalt og gendigtet af Mogens Cohrt, der tidligere har bearbejdet en udgave i serien Lademanns Junior Klassikere. I den her foreliggende udgave er deryderligere skåret ned i teksten, så hele historien fortælles på 96 sider, A5, sat med en åben, læse-venlig typografi. Det er stadigvæk Herman Melvilles historie med al dens spænding og gru, og selvom der et par steder er nogle løsrevne passager fra den oprindelige udgave, vil bogen kunne bruges til selvlæsning fra 5. kl., hvor dens lille sidetal og gode typografi er et plus. Til oplæsningfor en klasse vil jeg anbefale en fyldigere udgave. Bortset fra Palle Bregnhøjs omslagstegning, der kun viser halvdelen af Moby Dick, er der ingen illustrationer i bogen.


Bibliotekernes vurdering

d. 5. apr. 2019

af

af

Kirsten Rossen (børn)

d. 5. apr. 2019

Gennem mange år har denne bog været forgæves efterspurgt i børnebiblioteket. Kun er nødtørftig tegne-serieagtig udg. har tidl. været trykt for børn. Her er så Lademanns udgave, fortalt på dansk af Mogens Cohrt. På 128 sider dobbeltspaltet glittet papir, med lidt primitive farvestrålende tegninger af Badia-Camps. En sammenligning med det bredt fortalte epos af forf. Herman Melville, der i G. B. Bogklubs udgave er på 588 sider er ikke mulig. Men fortællingen om den unge lærer kaldet Ismael, der sammen med sin ven, den vilde, men ædle kongesøn, harpunereren Queequeg bliver ansat hos kaptajn Ahab, er utrolig spændende. Det barske hvalfangermiljø, de små hvalfangerbådes dans omkring de enorme dyrekollosser, samt kaptajnens afsindige forfølgelse af den hvide hval »Moby Dick«, der tidligere har knust hans ben - hele dette miljø træder ægte frem. Denne udg. kan udmærket forsvares til børn, den vil højst inspirere lånere til at læse den originale tekst til enafverdenslitteraturensallegoriske digtninger på rette tidspunkt. Fra 12 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. feb. 2022

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 18. feb. 2022

Den eventyrlystne Ismail får arbejde på et hvalfangerskib. Skibets kaptajn, Ahab, mangler et ben. Det mistede han i kampen mod den kæmpestore hvide hval, Moby Dick. Nu vil han have hævn, og det får betydning for Ismail og resten af skibets besætning. For læsere fra 9 år.

"Moby Dick" og "Dr. Jekyll og Mr. Hyde" udkommer i serien "Letlæste klassikere". Hver bog indledes med en indholdsfortegnelse og derefter en kort introduktion af forfatteren og bogen som forforståelse til læseren. Undervejs er der små sort/hvide tegninger. De to fortællinger lægger sig tæt op ad handlingen i de oprindelige romaner, men de er meget kortere.

Er man til klassikere, så er her to rigtig gode bøger. Man rejser tilbage i tiden og oplever verden på en anderledes måde, når man er fordybet i bøgerne. Man fornemmer stemningen på et hvalfangerskib, og man fornemmer London i gamle dage. Bøgerne er spændende og lette at læse.

Læs flere af de gamle klassikere fx UlvehundenOliver Twist og Oliver TwistLæs flere af de gamle klassikere fx Ulvehunden og .


Bibliotekernes vurdering

d. 30. jan. 1998

af

af

Birger Hoff (skole)

d. 30. jan. 1998

Herman Melville's fantastiske fortælling om den hævngerrige og bindegale kaptajn Akab's jagt på den hvide hval, kaldet Moby Dick, er herhjemme udkommet i adskillige versioner og gendigtninger. Nærværende udgave er en temmelig forkortet gendigtning, der har sin styrke i nogle meget flotte og stemningsfulde billeder, som slynger sig rundt på de forholdsmæssige store og åbne opslag. I en særdeles dramatisk streg, med afvekslende brug af indtryksfulde farver og sort/hvide skraveringer, er de stærkt medvirkende til at give historien netop den karakter af myte, som er det bærende element i Melville's fortælling. Selve gendigtningen kommer desværre ikke på omgangshøjde med billedsiden. Den er simpelthen for kortfattet, og det går desværre mest ud over fortællingens fascinerende persongalleri. F.eks. anes det usædvanlige venskab mellem fortælleren Ismael og maorien Queequeg kun overfladisk, og dybden i kaptajn Akabs dæmoni synes kun at være ridser i skibslakken. Denne udgave lægger sig nærmest op af Lademanns Junior Klassikere fra 1978. En udgave af nogenlunde samme format som den foreliggende, men med større vægt på fortællesiden. Bogen her kan læses fra omkring 11 år, og jeg er overbevist om, at den også bliver det.


Bibliotekernes vurdering

d. 30. jan. 1998

af

af

Walther Knudsen

d. 30. jan. 1998

Romanen om den store hvide hval er en sort og grum historie, som alene på grund af originalens omfang er uegnet til barnekammeret, men fortællingen er så elementært spændende og dybt fascinerende, at den også har gennemslagskraft i forkortet og bearbejdet form. Geraldine McCaughreans bearbejdelse formidler fint gyset, vanviddet og den psykologiske kamp mellem den besatte Kaptajn Akab og hans styrmand og den stigende rædsel hos fortælleren, Ismael. Victor G. Ambrus tegninger viser vildskaben og dramatikken i hvalfangsten, men når det gælder personkarakteristikken, synes jeg ikke, at han yder stoffet retfærdighed. Bogen er i stort format med illustrationer på stort set alle opslag, vekslende mellem sort-hvid og farve. Billedbogen fra 1997 af Allan Drummond ramte ikke den hvide hval, det synes jeg McCaughreans gendigtning gør og så ser den noget mere spændende ud end udgaven fra Sesams klassikere. Fra 11 - 12 år.


litteratursiden.dk

d. 2. jan. 2012

af

af

Tonny Hornbæk

d. 2. jan. 2012

Fornem nyoversættelse af et af verdenslitteraturens mesterværker Klassikeren over dem alle, 'Moby Dick', er heldigvis genudgivet i en definitiv ny oversættelse med imponerende noteapparat. Herman Melv...


litteratursiden.dk

d. 18. maj 2022

af

af

Jette Holmgaard Greibe

d. 18. maj 2022

Klassikeren om den gale skibskaptajn Ahab, der ikke skyr nogen midler i kampen for at dræbe den hvide kaskelothval Moby Dick er her fint fortalt for børn fra 8-årsalderen. Romanen betragtes som et af ...


Berlingske tidende

d. 21. okt. 2011

af

af

Per Krogh Hansen

d. 21. okt. 2011


Jyllands-posten

d. 21. okt. 2011

af

af

Lars Ole Sauerberg

d. 21. okt. 2011


Berlingske tidende

d. 19. juli 2001

af

af

Jakob Levinsen

d. 19. juli 2001


Weekendavisen

d. 31. aug. 2001

af

af

Stig Dalager

d. 31. aug. 2001


Weekendavisen

d. 20. juli 2001

af

af

Klaus Rifbjerg

d. 20. juli 2001


Information

d. 9. jan. 2015

af

af

Torben Brostrøm

d. 9. jan. 2015


Jyllands-posten

d. 28. mar. 1999

af

af

Flemming Chr. Nielsen

d. 28. mar. 1999


Berlingske tidende

d. 13. mar. 1999

af

af

Niels Houkjær

d. 13. mar. 1999


Politiken

d. 1. aug. 1999

af

af

Christian Graugaard

d. 1. aug. 1999


Information

d. 21. okt. 2011

af

af

Torben Brostrøm

d. 21. okt. 2011


Kristeligt dagblad

d. 29. okt. 2011

af

af

Michael Bach Henriksen

d. 29. okt. 2011


Politiken

d. 1. aug. 1999

af

af

Christian Graugaard

d. 1. aug. 1999


Politiken

d. 15. apr. 1955

af

af

Tom Kristensen

d. 15. apr. 1955


Dagens nyheder

d. 15. apr. 1955

af

af

Hakon Stangerup

d. 15. apr. 1955


Aarhuus stiftstidende

d. 10. maj 1955

af

af

Richardt Gandrup

d. 10. maj 1955


Aalborg amtstidende

d. 3. juni 1955

af

af

Norman Hall Hansen

d. 3. juni 1955


Information

d. 15. apr. 1955

af

af

Peter P. Rohde

d. 15. apr. 1955


Berlingske tidende

d. 21. maj 1955

af

af

Everett Carter

d. 21. maj 1955


Social-demokraten

d. 25. apr. 1955

af

af

Frederik Nielsen

d. 25. apr. 1955


Sorø amtstidende

d. 15. apr. 1955

af

af

Marie-Louise Paludan

d. 15. apr. 1955


Ekstra bladet

d. 15. apr. 1955

af

af

Henrik Neiiendam

d. 15. apr. 1955


Berlingske tidende

d. 15. apr. 1955

af

af

Emil Frederiksen

d. 15. apr. 1955


Børsen

d. 20. apr. 1955

af

af

Chr. Kirchhoff-Larsen

d. 20. apr. 1955


Kristeligt dagblad

d. 23. apr. 1955

af

af

Vagn Riisager

d. 23. apr. 1955


Berlingske aftenavis

d. 20. apr. 1955

af

af

Hans Brix

d. 20. apr. 1955


Jyllands-posten

d. 14. apr. 1955

af

af

Jens Kruuse

d. 14. apr. 1955


Weekendavisen

d. 6. mar. 1998

af

af

Pernille Stensgaard

d. 6. mar. 1998


BUM

Årg. 16, nr. 1/2 (1998)

af

af

Bo Nake

Årg. 16, nr. 1/2 (1998)Informationer og udgaver