Bøger / faglitteratur

Motivation


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Bogens overordnede pointe er at elevers motivation er et resultat af deres skoleerfaringer og oplevelser af lærerne. Der gives bud på hvad teorien betyder i praksis, idet der efter hver teoretisk fremstillng er inspiration og praktiske anbefalinger til lærere.

Indhold

Skiftende motivationsforståelser ; Teorier om motivation ; Overordnede temaer om motivation


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. jan. 2015

af

af

Hans-Christian Uth

d. 9. jan. 2015

En kort og klar præsentation af den tilgængelige viden om begrebet motivation og en meget konkret vejleder for den praktiserende lærer, som er optaget af elevers læring og velbefindende.

Bogen giver først en kort oversigt over de sidste hundrede års skiftende motivationsforståelser. Herefter præsenteres ti udvalgte, betydningsfulde delteorier om emnet. Det gøres kort og i de fleste tilfælde med støtte fra diagrammer og oversigter. Alle afsnit afsluttes med en række helt konkrete forslag til, hvordan delteorien kan omsættes til praksis. Bogen afsluttes af et diskuterende afsnit om iagttagelse af motivation og om den aktuelle motivationskrise samt mulige reaktioner på den. Bogen rummer omfattende international litteraturliste og en indholdsfortegnelse, som muliggør pluklæsning.

Bogen giver en meget præcis og veldokumenteret beskrivelse af motivationsproblematikken. Den er velskrevet, let tilgængelig og meget engageret i fremstillingen.

Motivationsbegrebet er grundigt behandlet i Pædagogisk psykologiMotivation fra 2009 og i Vejleskovs Motivation også fra 2009sbegrebet er grundigt behandlet i Pædagogisk psykologi fra 2009 og i Vejleskovs også fra 2009.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 31. juli 2015

af

af

Helge Christiansen

d. 31. juli 2015