Bøger / faglitteratur til børn

Når børn læser fiktion : grundlaget for den nye litteraturpædagogik


Beskrivelse


Denne stærkt reviderede 3. udgave af Når børn læser fiktion indeholder en ajourføring af grundlaget for litteraturpædagogikken. Den henvender sig til studerende på seminarier og universiteter samt til dansklærere ved folkeskole og gymnasium. Bogen tager udgangspunkt i den moderne receptionsteori, hvor læseren får en central rolle i skabelsen af det litterære værk, mens den objektive ´mesterfortolkning´ problematiseres. Bl.a. diskuteres spørgsmål som: Hvad er skønlitteratur? Er læsning af litteratur en rent subjektiv oplevelse? Hvordan er forholdet mellem opleveelse og fortolkning? Findes der forskellige måder at læse den samme tekst på, dvs. forskellige læseformer, og hvordan bruger man dem? Hvordan kan man som dansklærer give en fagdidaktisk begrundelse for undervisning i fiktion, og hvordan skal man gøre det?

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Erik Boas Pedersen (skole)

d. 18. dec. 2018

I Når børn læser fiktion påtager Bo Steffensen, dr. pæd. og dansklærer på Blågård Sem., sig at opstille og formulere et nyt fælles grundlag for arbejdet med skønlitteraturen i det danskeundervisningssystem. Det tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for receptionsteorien. hvor læseren også indtager en væsentlig rolle i skabelsen af det litterære værk. hvor begge pile fraafsender og modtager i den vedtagne kommunikationsmodel så at sige peger mod teksten. Bogen gennemgår i 8 kapitler litteraturpædagogikkens grundspørgsmål, modsætningen mellem oplevelse og tolkningproblematiseres og diskuteres, forskellige tolkningsteorier og læseformer (faktiv og fiktiv læsning) fremlægges og debatteres. Endelig peger 3 læserundersøgelser frem mod problemer og udveje forlitteraturpæd. Forfatteren plæderer grundigt og begavet for en anvendelse af litteraturen i undervisningen, der giver eleverne en litterær kompetence, et redskab til forståelse af teksten. Detteredskab - den fiktivelæsning - gøres der grundigt rede for. På trods af et, især i starten, noget snirklet og akademisk sprogbrug, får bogen sagt noget vigtigt og væsentligt om litteraturen idanskundervisningen og opstiller en brugbar strategi. Bogen vil væsentligst være anvendelig i kursus- og studiegruppesammenhæng og blandt studerende på seminarier og DLH.


Bibliotekernes vurdering

d. 24. jan. 2005

af

af

Betty Folino (skole)

d. 24. jan. 2005

3. udgave af Bo Steffensens værk om grundlaget for den nye litteraturpædagogik er stærkt redigeret i forhold til 2. udgave. Flere afsnit fra 2. udgave er omskrevet eller udeladt og erstattet af nye afsnit. Der er kommet nye afsnitstitler, ligeledes er layoutet ændret. Den nye udgave rummer desuden beskrivelser af nyere undersøgelser (Torben Weinrich 2001, 2002, Birte Sørensen 2001 og Sylvi Penne 2003), der refereres til "Fælles mål" og data om forholdet mellem bogen og andre medier er opdateret. Bogen er stadig udtryk for en receptionsteoretisk holdning til litteraturundervisning. Dens omdrejningspunkt er de spørgsmål, læreren bør stille sig og de problemstillinger, der bør overvejes, inden skønlitteratur bruges i undervisningen. Læseren tvinges til at reflektere over spørgsmål som: Hvad er forskellen på en læseform og en tekstegenskab? Hvad er forskellen på at undervise i eller med litteratur? Hvad er litteraturens rolle i det store mediebillede? De elektroniske mediers indflydelse på læringskulturen tvinger undervisere på alle niveauer til at reflektere over, hvad man vil med danskfaget og litteraturundervisning. Denne bog udgør nødvendig baggrundslæsning for studerende på seminarier og universiteter samt dansklærere i folkeskolen og gymnasiet.


Folkeskolen

Årg. 122, nr. 23 (2005)

af

af

Helge Christiansen

Årg. 122, nr. 23 (2005)


Berlingske tidende

d. 15. apr. 2000

af

af

Søren Søgaard

d. 15. apr. 2000


Folkeskolen

Årg. 117, nr. 36 (2000)

af

af

Helge Christiansen

Årg. 117, nr. 36 (2000)


Information

d. 24. sep. 1994

af

af

Torben Brostrøm

d. 24. sep. 1994


Dansk noter

1994, nr. 2

af

af

Vibeke Hetmar

1994, nr. 2


Jyllands-posten

d. 5. apr. 1994

af

af

Preben Meulengracht

d. 5. apr. 1994


Folkeskolen

Årg. 111, nr. 20 (1994)

af

af

Vibeke Hetmar

Årg. 111, nr. 20 (1994)


Kognition & pædagogik

Årg. 3, nr. 4 (1994)

af

af

Kirsten Baltzer

Årg. 3, nr. 4 (1994)