Bøger / faglitteratur til børn

Nattergalen


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Beskriver fuglens levevilkår, udseende, ynglebiologi, føde og trækforhold og drager sammenligning til den syderopæiske nattergal. Endvidere gennemgang af nattergalens sang og dens betydning for fuglen selv og for menneskene bl.a. set i historisk perspektiv.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Erik Godske (skole)

d. 18. dec. 2018

Nattergalen er en dansk ynglefugl, der mere end så mange andre har inspireret digtere, komponister og forfattere gennem hundreder af år. Alt dette har Poul Bondesen med i denne lille monografiom den uanselige fugl med den enestående stemme, der hvert år lokker folk i tusindtal på nattergaletur. Han fortæller også om fætteren Sydlig Nattergal, som mange turister får at høre i det sydligeEuropa, og lægger for begge fugles vedkommende stor vægt på en omhyggelig beskrivelse af sangen. Teksten er bl.a. illustreret af den dygtige fugletegner Jens Gregersen, der her har udført noglesmukke akvareller, som bogens lille format næppe yder fuld retfærdighed. Desuden er der enkelte fotos og tegninger, der også er anbragt i god overensstemmelse med teksten. Litteraturfort.indeholder kun et par titler, der er tilgængelige for folkeskolens elever. De har været henvist til felthåndbøger og enkelte lydbånd, så hæftet afhjælper et savn. Ældste klassetrin, samt en delinteresserede elever fra 5.klasse og op.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Per Månson

d. 18. dec. 2018

Vor vel nok kendteste sanger har ikke haft sin egen monografi siden Helms: Nattergalen fra 1926. Årets første hæfte i den meget fine serie fra Naturhistorisk Museum, Århus, råder bod på dennemangel. Fuglen er i stor fremgang her til lands og med 115.000 ynglepar er det efterhånden muligt at høre den kraftige sang over stort set hele landet. Forfatteren er ekspert i snegle og dyrelyde,har skrevet en del bøger om bl.a. fuglesang og er redaktør af det internationale tidsskrift Biophon. Han gør meget ud af sangen og dens funktion og sammenligner med den mere 'melodiske' sydlignattergal. Levevis, ynglebiologi, træk osv. behandles naturligvis også, og Bondesen slutter med et større afsnit om nattergalen i digt og musik. Hæftet er illustreret med fotos, JensGregersentegninger, stik og naturligvis sonagrammer. Som med resten af serien er helhedsindtrykket et højt fagligt niveau formidlet i et enkelt og klart sprog. I forbindelse med hæftet udgives etkassettebånd med optagelser af bådesydlig og 'nordlig' nattergal, men hæftet kan nemt stå alene.


Weekendavisen

d. 12. apr. 1991

af

af

Leif Blædel

d. 12. apr. 1991