Bøger / faglitteratur

Politisk protest, aktivisme og sociale bevægelser


Beskrivelse


Om udenomsparlamentariske politiske fænomener - karakteristik, udbredelse og udvikling. Det vurderes endvidere hvilken reel betydning de har haft på de etablerede politiske systemer.

Informationer og udgaver