Bøger / faglitteratur

Samarbejdet om den åbne skole : veje til fornyelse af undervisning i naturfag, teknologi og engineering


Beskrivelse


Om samarbejde mellem aktører i og uden for skolen som etableres for at skabe forbindelse mellem den faglige undervisning i skolen og STEM-fagenes anvendelse i praksis. Endvidere redegøres for teorikomplekset Bildungslandschaft, som sigter imod tilrettelæggelse af systematisk og langsigtet samarbejde.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 6. maj 2019

af

af

Boy Olesen

d. 6. maj 2019

Der stilles i dag krav om en mere systematisk inddragelse af eksterne læringsmiljøer i fagenes årsplaner. Denne bog, der dels er en teoribog, en debatbog og et arbejdsredskab, har sit hovedfokus på samarbejdet inden for naturfag og teknologi. For undervisere og ledere i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Regeringens vedtagelse af en Teknologipagt lægger op til samarbejde mellem STEM-fagene (science, technology, engineering, mathematics) og uddannelsesinstitutoner på alle niveauer. Bogen præsenterer tre vinkler: 1) Blik på de institutioner der er involveret i fælles undervisningsforløb fx Aalborg- og Horsens-casen 2) Et bud på en teoretisk model i forhold til samarbejdsrelationer fx hvilke typer af læreprocesser der er brug for 3) Konceptet Bildungslandschaft med eksempler på praktisk anvendelighed.

Skolesamarbejdet med det omgivende samfund er ikke noget nyt i Danmark, men denne bog er et rigtig godt bidrag til at konkretisere og systematisere skolesamarbejdet, i naturfag og teknologi, med det omgivende samfund, på en helt anderledes og kvalitetsmæssig måde. Bogen er velskrevet, og de mange gode afsnits- og kapitelinddelinger, gør bogen let tilgængelig.

Bogen kan relateres til Udeskoledidaktik for lærere og pædagoger.