Bøger / faglitteratur

Service- og oplevelsesøkonomi i teori og praksis


Beskrivelse


Introduktion til servicebegrebet i private og offentlige virksomheder, centrale økonomiske og strategiske teorier samt servicemarketing og -management.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. aug. 2008

af

af

Jytte Bræmer

d. 12. aug. 2008

For fortrinsvis studerende på de videregående uddannelser på handelshøjskolerne.

Produktionen af serviceydelser udgør nu mindst 70% af al produktion i de vestlige lande. Alligevel er næsten al økonomisk teori udviklet med henblik på vareproduktion, og serviceydelser er i høj grad blevet teoretisk behandlet på samme måde som produktionen af materielle ydelser. Bogen her er en af de første på dansk, hvor serviceøkonomien behandles teoretisk udfra dens egen karakteristika. Der opstilles økonomiske modeller med henblik på efterspørgsel, produktion, behovsanalyse, strategisk udvikling, management, marketing og værdiforøgelse for samfundet. Den er på et højt teoretisk niveau og forudsætter kendskab til en del grundviden inden for økonomisk teori. De to sidste afsnit omhandler specifikt oplevelsesøkonomi, og de to begreber sættes i relation til hinanden. Hvert afsnit afsluttes med spørgsmål, der lægger op til tjek af forståelsen af stoffet, ligesom der til allersidst præsenteres en række øvelser til brug i en undervisningssituation med henblik på bearbejdelse af det teoretiske stof.

Larsen: Serviceøkonomi, 2. udg. 2003 omhandler mere praktisk økonomistyring i en servicevirksomhed, og Clement: Ledelse af servicevirksomheden, 2. udg. 1990 henvender sig meget praktisk til ledere og har en alder, der nok gør den moden til kassation. Emnet oplevelsesøkonomi er derimod godt beskrevet, fx Oplevelsesøkonomi, 2007.

En teoretisk lærebog for studerende på handelshøjskolerne.


Skoven

Årg. 40, nr. 12 (2008)

af

af

Marie-Louise Bretner

Årg. 40, nr. 12 (2008)Informationer og udgaver