Bøger / faglitteratur

Skolen i udvikling : kan reformer overhovedet lykkes?


Beskrivelse


Den danske grundskole har været genstand for mange reformer gennem de sidste 25 år. Denne bog dykker ned i reformerne og viser på denne baggrund mulige veje frem til en succesfuld udvikling af grundskolen. For alle med engagement i skolen og i særdeleshed skoleledere og skolepolitikere.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 24. sep. 2021

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 24. sep. 2021

Den danske grundskole har været genstand for mange reformer gennem de sidste 25 år. Denne bog dykker ned i reformerne og viser på denne baggrund mulige veje frem til en succesfuld udvikling af grundskolen. For alle med engagement i skolen og i særdeleshed skoleledere og skolepolitikere.

Bogen er skrevet på baggrund af interviews med skoleforskere samt centrale aktører indenfor de seneste års skoleudvikling. Bogen består af fem kapitler, som bygger oven på hinanden. Indledningsvis introduceres problemfelterne, hvorefter der med udgangspunkt i Michael Fullans driverbegreb fokuseres på, de forskellige skolereformers resultater, for på den baggrund at finde veje frem til en succesfuld skoleudvikling.

Det er en interessant udgivelse for alle med interesse i skoleudvikling. En bog, som viser veje frem og klæder læseren fagligt på til kunne være med til at udvikle grundskolen.

Det vil være interessant at læse denne bog sammen med andre udgivelser, som også diskuterer skoleudvikling og skolereformer. Det kunne være titler som Lærere mellem engagement og afmagtMennesket som målDen finske skoleFolkeskolen - efter læringsmålstyringen?, Mennesket som mål, Den finske skole og Folkeskolen - efter læringsmålstyringen?Det vil være interessant at læse denne bog sammen med andre udgivelser, som også diskuterer skoleudvikling og skolereformer. Det kunne være titler som Lærere mellem engagement og afmagt, , Den finske skole og Folkeskolen - efter læringsmålstyringen?Det vil være interessant at læse denne bog sammen med andre udgivelser, som også diskuterer skoleudvikling og skolereformer. Det kunne være titler som Lærere mellem engagement og afmagt, Mennesket som mål, og Folkeskolen - efter læringsmålstyringen?Det vil være interessant at læse denne bog sammen med andre udgivelser, som også diskuterer skoleudvikling og skolereformer. Det kunne være titler som Lærere mellem engagement og afmagt, Mennesket som mål, Den finske skole og .