Bøger / faglitteratur / konferencerapporter

Skriften på veggen : hva skjer med vår leseferdighet? : en antologi (flere sprog)


Beskrivelse


Indlæg fra en konference i Oslo 1995, hvor forskere og fagfolk fremlagde deres syn på årsagsforhold og undervisningsmuligheder, der kan være bestemmende for læseudviklingen.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 25. juni 1997

af

af

Erik Nicolaisen Høy

d. 25. juni 1997

18 indlæg fra konferencen "Lesing i Norden etter IEA" (1995) om læsefærdighed, læsevaner, undervisningsmetoder mv. i grundskolen. IEA er den store internationale læseundersøgelse, som vakte postyr i Danmark, fordi den gav danske skoleelever bundkarakter i læseevne - langt under de øvrige nordiske lande. Bogen falder i to hovedafsnit: Det ene om temaer i IEA-undersøgelsen, bl.a. tosprogethed, læseundervisning, sammenligninger mellem de nordiske lande og kønsforskelle. Det andet er eksempler på undervisningsmetoder og opfølgning på IEA. Der er mange bearbejdede tabeller, kurver og skemaer fra undersøgelsen. Der fremlægges flere problemstillinger end løsninger, f.eks. gives ingen svar på Danmarks bundkarakter. Oplægsholderne er nordiske forskere fra universiteter og pædagogiske læreanstalter, bl.a. lederne af de nordiske undersøgelser. Indlæggene er skrevet på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Det begrænser læserkredsen, selv om der bruges meget lidt fagsprog. Bogen vil især have interesse for folkeskolelærere, skolepsykologer og speciallærere.