Bøger / faglitteratur

Strandbogen : naturoplevelser ved hav og strand


Beskrivelse


Med afsnit om rav, snegle, muslinger, fugle, tang og strandsten; plus noget af alt det, man også kan opleve ved havet, på stranden og i klitterne.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. maj 2013

af

af

Søren Møller

d. 3. maj 2013

For naturinteresserede gæster på de danske strande.

Når man går tur på de danske strande, kan man støde på mange ting, som man gerne vil vide, hvad er. Her beskrives 150 af de mest almindelige arter af snegle, muslinger, krebsdyr, gopler, fisk, tang og planter, som vokser på strandene eller kan findes i opskyl fra havet. Hver art vises på et eller flere farvefotos og er beskrevet med udseende og levevis. Dertil kommer beskrivelse af rav og 10 arter af sten.

Ifølge bogens kolofon er dette 1. udgave. Den udkom dog første gang i 2010. Denne udgave indeholdt også et udvalg af fugle og krybdyr, som nu er taget ud, for til gengæld at medtage flere planter. I øvrigt findes der en række af titler, der kan dække et behov, bl.a. Marianne Køies Havets dyr og planter, 2000, Tommy Dybbros Strandens dyr og planter, 2002 og og samme forfatters Hvad finder jeg på stranden, 2009. De indeholder alle mere end dobbelt så mange arter beskrevet og vist på tegninger. Herværende bog skiller sig ud ved at vise hver art på flere farvefotografier, der viser forskellige vinkler og detaljer.

En rigt illustreret guide til nogle af de dyr, planter og stenarter, man oftest finder på en strandvandring.


Bibliotekernes vurdering

d. 8. juni 2010

af

af

Søren Brunbech

d. 8. juni 2010

En førstehjælp til bestemmelse af de dyr og planter og sten man kan møde på turen langs stranden og gennem klitterne. Velegnet til sommerhuset og bekvem at have med i strandtasken.

Farvebilleder og tilhørende beskrivelser af dyr og planter og sten man kan se og gerne vil kunne sætte navn på, når man færdes langs stranden. For dyrenes vedkommende er det bl.a. snegle, muslinger, søpindsvin, blæksprutter, krabber, gopler og vandmænd, hesterejer og tanglopper. Cirka et halvt hundrede fuglearter er med, og også sæler og marsvin. Fra planteriget er det tang og lav og bregner og en række af klittens og strandens blomsterplanter, og endelig er der afsnit om strandsten og om rav.

Der er kun få ændringer i forhold til den tidligere udgave med titlen Den danske nordsøkyst : naturoplevelser ved hav og strand, 2008. Tommy Dybbro Hvad finder jeg på stranden, 2008 er mere omfattende og systematisk, men har ikke fuglene med.

En begynderbog der fortæller om de dyr, planter og sten man kan se, når man færdes langs stranden.