Bøger / faglitteratur

Styrk sproget, styrk læringen : sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum


Beskrivelse


Om hvordan man som lærer styrker læringen for alle elever i et sammensat og multikulturelt klasserum. Med en lang række øvelser, strategier, modeller til inspiration og konkrete bud på hvordan læreren kan gøre undervisningen sprogligt og fagligt udviklende for eleverne.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. aug. 2016

af

af

Ingelise Blom Hansen

d. 26. aug. 2016

Med fokus på alt sprog, både mundtligt og skriftligt, vises hvordan arbejdet med stilladsering af undervisningen og forventninger til eleven kan fremme den sproglige udvikling hos andetsprogselever og andre i det flersprogede klasserum. For lærere og lærerstuderende.

Bogens grundlæggende er sprogsyn er: "Sproglig udvikling er ikke blot en enkel lineær proces". Bogen giver en teoretisk indgang til begrebet stilladsering, som er et gennemgående tema i alle bogens kapitler. Pauline Gibbons viser, at sprog udvikles i alle fag. Med eksempler fra undervisning i fx fysik viser hun, hvordan også fysiklæreren kan arbejde med sproglig udvikling. Hendes pointe er, at sprog udvikles i en kontekst. I alle kapitler underbygges teorien med konkrete praksiseksempler og ideer til aktiviteter i klasseværelset. Hvert kapitel afsluttes med et resumé, opgaver til lærerstuderende, refleksionsspørgsmål til lærere og forslag til yderligere læsning. Bogen er en bearbejdet oversættelse tilpasset danske forhold.

Denne bog er et must til lærere og studerende, der har flersprogede elever i klasseværelset. Teoridelen er letforståelig, og de mange praksiseksempler både underbygger teorien og giver gode ideer til egen undervisning. Bogens force er, at alle elever profiterer af arbejdet med fokus på sprog i alle fag.

Lad sproget bæreSkrivelyst i fagene og Skrivelyst i fagene kan også anbefalesLad sproget bære og kan også anbefales.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 13. jan. 2017

af

af

Lotte Svane Strange Petersen

d. 13. jan. 2017