Bøger / faglitteratur til børn

Terrorisme


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 3. okt. 2002

af

af

Bent Birk Kristensen

d. 3. okt. 2002

Ny serie fra forlaget hvor en række aktuelle emner behandles. I nærværende bog beskrives forskellige aspekter af terrorisme. Hvert aspekt behandles på en dobbeltside med lidt tekst, faktabokse og store farvestrålende fotos som fint understøtter teksten. Eksempelvis kan nævnes: hvad er terrorisme, terroristernes metoder, hvem kan blive terrorist, hellig krig, øko-terrorisme og bekæmpelse af terrorisme. Bagest er bogen forsynet med ordforklaringer, yderligere informationer og stikord. Det er selvsagt begrænset hvad der kan beskrives på den forholdsvis korte plads, men bogen er meget anvendelig til folkeskolens ældste elever, til hvem der, på trods af den strøm af bøger, der er kommet om terrorisme, ikke findes så meget aktuel litteratur om dette emne.


Bibliotekernes vurdering

d. 3. okt. 2002

af

af

Karsten Boll (skole)

d. 3. okt. 2002

I en ny serie kommer denne kalejdoskopiske fagbog, der med en overskrift pr. opslag i små fragmenter giver sit bud på, hvad terrorisme er, årsager til terrorisme, metoder etc. Den tospaltede brødtekst brydes af mange farvefotos og faktabokse, enkelte steder med problematisering i faktaboksen. Bogen bliver pga. af sin fragmentariske opbygning meget let generaliserende og vil primært være anvendelig som indgang til emnet. En mere dybtgående viden må søges i titler som Terrorisme - den usynlige fjende (02/23), Den globale terrorisme (02/14), Helliger målet midlet? og Voldens sprog (99/28). Store og til tider dramatiske farvefotos understøtter indholdet. Derudover et enkelt verdenskort med terroraktioner netop nu samt et enkelt søjlediagram med dødsfald pr. år pga. af terrorhandlinger op til år 2000. Interesserede elever fra 6. klasse vil læse bogen pga. den åbne sats med stor typografi. Bogen afsluttes med 2 siders trespaltet tekst med ordforklaringer og stikordsregister samt 1 tospaltet side med yderligere oplysninger. Primær anvendelse: selvstændig interesselæsning og den første orientering i forbindelse med emnearbejde om terrorisme.


Historie & samfundsfag

Årg. 42, nr. 2 (2003)

af

af

Jan Daugaard

Årg. 42, nr. 2 (2003)Informationer og udgaver