Bøger / faglitteratur / disputatser

Tyskerpiger : under besættelse og retsopgør


Anmeldelser (17)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Lone Thaarup

d. 18. dec. 2018

Bogen er en Ph. D afhandling fra RUC. I forordet opridses problemstillingerne, det omfattende kildemateriale omtales, herunder kontakten til de kvinder, som har bidraget med oplysninger - ofteaf privat og smertelig art. A. W. oplyser, at hun forholder sig kritisk til den nationale konsensusfortolkning af besættelsestidens virkelighed og definerer sit formål om at undersøge og skildretyskerpigernes rolle under besættelsen og i retsopgøret derefter. I den ellers righoldige litteratur om besættelsestiden er disse kvinder næsten ikke omtalt, selv om bogen skønner, at der var taleom ca. 50.000. Dette høje tal skal sammenholdes med, at der var ca. 100.000 tyske soldater i løbet af de 5 års besættelse. Bogen bryder med den traditionelle opfattelse af tyskerpigerne som særligtdumme og dårligt stillede, da materialet viser, at de uddannelsesmæssigt og socialt var på linje med resten af befolkningen. I interviews fortæller kvinderne selv om deres motiver, ofteungdommeligt letsind - kunyderst få tilfælde af stikkeri. Trods sit omfang og sin grundige dokumentation er bogen absolut læselig for lægmand, og den medvirker til at belyse et ellers dårligtdokumenteret emne - med motiver af blandet national, kønsmoralsk og seksuel karakter.


Bibliotekernes vurdering

d. 21. sep. 2017

af

af

Thomas Ry Andersen

d. 21. sep. 2017

Genudgivelse af hovedværket om "feltmadrasserne", som man kaldte de titusinder af danske kvinder, som under besættelsen var kærester med en tysk soldat. For læsere med interesse for besættelsestiden.

Da Anette Warrings værk om Tyskerpigerne udkom i 1994 skabte det stor debat. Warring undersøger og skildrer forskellige aspekter af tyskerpigernes placering og rolle under besættelsen og i efterkrigsopgøret, og på grundlag af interviews med tyskerpiger og andet materiale viser hun, at karakteristikken af tyskerpigerne som dumme, grimme og løse på tråden var propaganda skabt af bl.a. modstandsbevægelsen. Pigerne kom fra alle samfundslag, og antallet vurderes til at være i omegnen af 50.000. Værket kommer også omkring mange af de straffeaktioner/klipninger, som pigerne blev udsat for lokalt, retsopgøret, og hvorledes køn og kvindesyn spillede en afgørende rolle i opgøret med tyskerpigerne. Med noter.

Vigtig bog, som anlægger en nuanceret synsvinkel og gør op med en række myter om tyskerpigerne.

I forhold til TyskerpigerDet skal de ikke slippe godt fra, 1998, er kapitlet " 2017" tilføjet. Her opjusteres tallet af børn mellem tyske soldater og danske kvinder fra 5500 til ca. 10000, og det forklares, hvorfor tyskerpigernes historie i årevis var fortiet, og hvorfor det har ændret sig, så de og deres børn i dag har en plads i vores erindring om besættelsestiden. Det skal de ikke slippe godt fra afdækker, hvad der skete med tyskerpigerne i andre besatte landeI forhold til Tyskerpiger, 1998, er kapitlet "Tyskerpiger 2017" tilføjet. Her opjusteres tallet af børn mellem tyske soldater og danske kvinder fra 5500 til ca. 10000, og det forklares, hvorfor tyskerpigernes historie i årevis var fortiet, og hvorfor det har ændret sig, så de og deres børn i dag har en plads i vores erindring om besættelsestiden. afdækker, hvad der skete med tyskerpigerne i andre besatte lande.


Berlingske tidende

d. 10. sep. 1994

af

af

Kristian Hvidt

d. 10. sep. 1994


Politiken

d. 24. juni 1994

af

af

J. B. Holmgård

d. 24. juni 1994


Weekendavisen

d. 24. juni 1994

af

af

Nanna Damsholt

d. 24. juni 1994


Kvinder, køn & forskning

Årg. 3, nr. 3 (1994)

af

af

Anette Dina Sørensen

Årg. 3, nr. 3 (1994)


Historie

Nr. 1 (1996)

af

af

Niels Wium Olesen

Nr. 1 (1996)


Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab

Årg. 82, nr. 3 (1995)

af

af

Kjersti Ericsson

Årg. 82, nr. 3 (1995)


Cekvinanyt

1994, nr. 4

af

af

Susanne Richardt Kall

1994, nr. 4


Noter / Foreningen af Gymnasie- og HF-lærere i Historie

Nr. 122 (1994)

af

af

Aksel R. Søndergaard

Nr. 122 (1994)


Det fri aktuelt

d. 24. juni 1994

af

af

Tom Ekeroth

d. 24. juni 1994


Kristeligt dagblad

d. 24. juni 1994

af

af

Aage Trommer

d. 24. juni 1994


Forum : tidsskrift for køn og kultur

Årg. 14, no. 3 (1994)

af

af

Morten Thing

Årg. 14, no. 3 (1994)


Information

d. 24. juni 1994

af

af

Steffen Heiberg

d. 24. juni 1994


Historisk tidsskrift

Bd. 95, h. 1 (1995)

af

af

Henrik Dethlefsen

Bd. 95, h. 1 (1995)


Jyllands-posten

d. 25. juni 1994

af

af

Arthur Jensen

d. 25. juni 1994