Bøger / faglitteratur

Udeskole i teori og praksis


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Teoretisk funderet og praktisk orienteret grundbog om udeskole for lærer- og pædagogstuderende samt grundskolens pædagogiske praktikere.

Indhold

Teknisk baggrund og didaktisk model (Jørgen Bærenholdt: Udeskolens kvaliteter. Didaktik / af Jørgen Bærenholdt og Marianne Hald. Sådan tilrettelægger du et udeskoleforløb / af Ida Maria Damsø Christiansen og Marianne Hald) ; Udeskole i fag (Ditte Vejby Schou: Instruktioner og skolehave - om meningsfuld fremstilling i dansk. Maria Møller: Når undersøgende arbejde og udeskole skaber sammenhæng mellem kompetence og stofområde i matematikundervisning. Camilla Damsgaard: Udeskole i madkundskab - hvorfor og hvordan? Søren Rasmussen Mølgaard Lunde: Natur/teknologi - udeskolens bidrag til naturfaglig dannelse. Jørgen Bærenholdt: Udeskole og historiefaget) ; Udeskole for elever med særlige undervisningsbehov (Jørgen Bærenholdt: Elever med særlige undervisningsbehov i normalklasse og udeskole ; Undervisningsforløb med udeskole på specialskole. Ida Maria Damsø Christiansen: Udeskole for elever med autismespektrumforstyrrelser) ; Andre aspekter af udeskole (Maj Kærgaard Kristensen: Kroppen med i udeskole ; Typer af bevægelse i udeskole. Marianne Hald: Udeskolens bidrag til elevernes sproglige udvikling. Virksomhedssamarbejde - en del af åben skole / af Maria Møller og Marianne Hald. Jørgen Bærenholdt: Motivation i udeskole)


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. aug. 2020

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 11. aug. 2020

Teoretisk funderet og praktisk orienteret grundbog om udeskole for lærer- og pædagogstuderende samt grundskolens pædagogiske praktikere.

Bogen er bygget op over fire dele. Første del giver det teoretiske grundlag for at kunne lave udeskoleundervisning samt introducerer en didaktisk model til planlægning, gennemførelse og evaluering af udeskoleundervisning. Anden del giver eksempler på udeskole i fagene dansk, matematik, madkundskab, natur/teknologi og historie. Tredje del fokuserer på udeskole for elever med særlige vanskeligheder. Fjerde del inddrager andre aspekter af udeskoleundervisning som eksempelvis motivation, bevægelse og eksterne samarbejdspartnere.

Det er en velstruktureret bog, som både teoretisk og rent praktisk klæder sin læser godt på til at kunne lave gode udeskoleundervisningsforløb. Bogen har stor relevans for både grundskolens praktikere samt pædagogisk studerende.

Både i studiesammenhænge og blandt grundskolens praktikere vil det give god mening at læse denne bog sammen med titler som Udeskoledidaktik for lærere og pædagogerLæringens DNA samt Læringens DNABåde i studiesammenhænge og blandt grundskolens praktikere vil det give god mening at læse denne bog sammen med titler som Udeskoledidaktik for lærere og pædagoger samt .


Dansk pædagogisk tidsskrift [online]

2020, nr. 2

af

af

Jacob Kornbeck

2020, nr. 2


Dansk pædagogisk tidsskrift [online]

2021, nr. 2

af

af

Bodil Christensen (f. 1957-10-08)

2021, nr. 2