Bøger / skønlitteratur / noveller

Vadmelsfolk


Beskrivelse


Noveller, der med humor, indfølelse og social indignation skildrer hedebondens barske liv. Aakjær samlede indtryk til disse hedefortællinger på sine mange vandringer på den jyske hede.

Anmeldelser (7)


Bibliotekernes vurdering

d. 30. mar. 2011

af

af

Conni Boll Christensen

d. 30. mar. 2011

Udgivelse fra Aakjærselskabet, hvis formål det er at udbrede kendskabet til de tanker og værdier, som Jeppe Aakjær (1866-1930) stod for. Selskabet har i respekt for Aakjær baseret udgivelsen på førsteudgaven fra år 1900. Dog er både grammatik og stavemåde nænsomt tilrettet nudansk, mens den jyske dialog er bevaret.

Vadmelsfolk er kommet i mange forskellige udgaver. Nærværende udgivelse indeholder de oprindelige fortællinger, fortæller Aakjærselskabets formand i forordet. Bogen er illustreret med en lille snes tegninger og raderinger af Aakjærs ven Achton Friis. Johs. Nørregaard Frandsen fra Syddansk Universitetscenter har skrevet et efterord, hvor han præsenterer de enkelte fortællinger og sætter forfatterskabet ind i en litteraturhistorisk sammenhæng. Forsiden har et udsnit af Dalsgaards maleri "En sallingbonde, Niels Andersen" én af den jyske hedes stolte og nøjsomme beboere, som er hovedpersonerne i Aakjærs fortællinger.

Samme kaliber og målgruppe som fx Blichers, Pontoppidans og Johan Skjoldborgs fortællinger, som alle handler om de nederste sociale lag i datidens jyske landbosamfund. Nærværende fortællinger er repræsenteret i andre Aakjær-samlinger, fx i Vadmelsfolk : udvalgte fortællinger, 1995 og Vesterfra og andre fortællinger, 1982.

Væsentlig udgivelse, der henvender sig til Aakjær-kendere og opgaveskrivere, der skal læse og tolke Aakjærs fine hedefortællinger. Anskaffelse må afhænge af behovet for endnu en udgave af fortællingerne.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Finn Windfeldt Hansen

d. 18. dec. 2018

Bogen udkom første gang år 1900 og er, med ændringer i indhold undervejs, genoptrykt i flere Aakjær-udgaver. Forf., social agitator og ivrig bevarer af gamle bondedyder og -traditioner,præsenteres her med et udvalg af fortællinger, hvor socialrealismen er nedtonet til fordel for 'den etnografisk opmærksomme skildring og det folkeliv og den kultur, som er forfatterens personligeudgangspunkt'. Aakjær, der kunne skrive og ofte skrev på egne erindringer og indtryk viser da også facetter af folkeliv og bondekultur. Skyggesiderne synes flest: nærighed ('Bakgaarden og densBeboere'), ondskab og fornedrelse ('Dorres kat'), jalousi ('To om een'), standsforskel ('Skrædder-Lone')m.v. Enkelte mere sociale og 'medfølende' tekster er imidlertid også at finde i samlingen.Ikke tynget af dyb personpsykologi, men snarere med et præg af fortællende anekdote befolket med de sære typer. Forf.'s fjandbomål er fastholdt i teksten, der iøvrigt virker sprogligt arkaiseret oger ledsaget af for fårealkommentarer. Med sin ski Idring af sliddet og slæbet indenfor rammerne af en gammel dansk almuekultur har Aakjær's hjemstavnsdigtning oprindelig haft en meget bred appel.Om denne kan fastholdes er vel tvivlsomt, omend mange temaer og problemer hos forf. kan forekomme eviggyldige.


Berlingske tidende

d. 25. juli 1995

af

af

Jens Kistrup

d. 25. juli 1995


Weekendavisen

d. 2. juni 1995

af

af

Jens Andersen

d. 2. juni 1995


Kristeligt dagblad

d. 17. juli 1995

af

af

Bo Hakon Jørgensen

d. 17. juli 1995


Information

d. 24. maj 1995

af

af

Ejgil Søholm

d. 24. maj 1995


Politiken

d. 14. maj 1995

af

af

John Chr. Jørgensen

d. 14. maj 1995