Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Verdenshavet : natur, miljø og mennesker


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 17. mar. 2011

af

af

Karsten Boll

d. 17. mar. 2011

Elever i 7.-9. klasse får i denne titel et fint supplerende materiale til naturfagene biologi og geografi samt samfundsfag. Bogen kan endvidere bruges i forbindelse med opgaveskrivning, da den giver et fint overblik.

Charlotte Trolle Olsen, der er ny i denne sammenhæng, har sammen med Kaare Øster lavet en fin fagbog om verdenshavet beskrevet ud fra såvel geografiske, biologiske, historiske og samfundsmæssige vinkler. Ud over indledning er der 22 opslag, som dækker klimatiske emner, dyreliv, råstoffer på den ene side og samtidig giver beskrivelser af indsøer med Østersøen som lokalt islæt, oceanerne og deres opståen med pladetektonikken på den anden side, kommer forfatterne omkring havet som transportvej og de naturkræfter, som havet også rummer. Teksten er tospaltet og rigt illustreret med velvalgte fotos og diagrammer m.v. Ord og begreber er forklaret, første gang man støder på dem i faktabokse, der ligeledes rummer spørgsmål til refleksion. Desuden er der et afsnit om bæredygtighed og ansvar. Bogen har indholdsfortegnelse og bagest stikordsregister samt kort henvisning til de seneste/nyeste supplerende titler om emnet.

Klodens oceaner (09/36) og Oceaner (05/35) kommer ikke så meget i dybden som denne titel. Oceaner og kyster (07/02) er på niveau men dækker ikke så bredt.

Oplagt anskaffelse til udlånssamlingen i børne- og skolebiblioteker.