Bøger / skønlitteratur til børn / roman

Det brogede bånd


Beskrivelse


Kriminalroman. Helen Stoker beder Sherlock Holmes løse gåden om tvillingsøsteren Julias mystiske død og det brogede bånd. Dermed bringes hendes eget liv i fare.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Tage Aarup (skole)

d. 18. dec. 2018

Sherlock Holmes i Polo-udgave! - Hos visse SH-fans kunne et sådant budskab måske virke urovækkende - men i tilfældet her er det ganske unødigt. For på denne bogs 50 sider er det ikke alenelykkedes at skabe en let læselig - men sandelig også en særdeles læseværdig udgave af den spændende fortælling om "Det brogede bånd". SH-kendere vil erindre, at det er beretningen om de to søstre,der ved deres giftemål skal have udbetalt arv fra stedfaderen. Men i stedet for at udbetale arv forsøger han på raffineret vis at myrde pigerne. Det lykkes med den ældste, men da den yngste skalgiftes, kommer SH og Watson ind i billedet, og så får begivenhederne jo et ganske andet forløb. Som nævnt - en ganske glimrende Polo-bog i sig selv - men samtidig en god introduktion til etvideregående studie af Conan Doyles forfatterskab. Selvlæsning fra 5.-6. klasse.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Bente Lorck (børn)

d. 18. dec. 2018

En lille kriminalroman med Sherlock Holmes og Dr. Watson. Sidstnævnte fortæller om, hvordan Holmes opklarede mysteriet om det brogede bånd, der viste sig at være en meget farlig giftslange. Enung kvinde opsøger Holmes. Hun er bange, fordi hendes tvillingesøster døde under mystiske omstændigheder 14 dage før sit giftermål. Nu skal hun selv giftes og er angst for, at samme skæbne skalovergå hende. Holmes tager sig af sagen bistået af sin trofaste hjælper Dr. Watson. Ved fælles hjælp gennemskuer de alle falske spor, lægger sagen klar og afværger det planlagte mord på den ungekvinde. Fortællingen er præget af en gammeldags stemning og er fyldt med mystik og uhygge. Sproget er let at læse og med megen direkte tale. Bogen er læsevenligt sat op og illustreret med vignetterog stemningsfyldte tegninger. Et tiltalende omslag, trykt i sølv og med en farvetegning af hovedpersonerne, skal nok vække børnenes interesse for bogen. En rigtig Sherlock Holmes-historie, som kanlæses allerede fra 10år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Karin Vibeke Bodenhoff

d. 18. dec. 2018

Ny udgave af Conan Doyles novellefortælling om det brogede bånd, hvis handling er velkendt for de fleste. En ung pige opsøger Sherlock Holmes, fordi hun er angst for sin stedfader, hendessøster er død på mystisk og dramatisk vis. Angsten viser sig at være velbegrundet, det brogede bånd er en giftslange, som stedfaderen søger at forgive hende med. Men alt ender som bekendt godt.Nærværende bog er en forkortet letlæsningsudgave af historien. Bogen er på 64 små sider, trykt med ret store typer. Munksgaard udsendte historien i Polo-serien i 1983 af samme tekstmæssige omfang.- Jeg må desværre sige at jeg som lektør sjældent eller aldrig har været præsenteret for en bog der var så fuld af sproglige fejl, dårlige meningsforstyrrende formuleringer og trykfejl. Der er afog til forkortelsespunktum efter Miss. S. S. Schultz kender ikke forskel på brugen af "nogen" og "nogle". Ordet "indevarslet" kender jeg heller ikke. Den unge pige er Des med Holmes og Watson, mensiger "I" og "jer". Detteer kun få eksempler. Denne letlæsningsbog er skrevet i et elendigt dansk, den er fuld af trykfejl og sproglige brølere i sådan et omfang, at jeg ikke mener den kan kommepå tale i en børnebibliotekssammenhæng overhovedet.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Bente Lorck (børn)

d. 18. dec. 2018

Historien om det brogede bånd foreligger endnu en gang i let læst udgave. For et par år siden udkom den som polobog. - Historien handler om en ung pige, der er bange for at blive myrdet af sinstedfar, idet hun mener, at stedfaderen myrdede hendes søster umiddelbart før hendes giftermål, og nu står den unge pige i samme situation. Sherlock Holmes og dr. Watson løser naturligvismysteriet. - Historien er nærmest reduceret til et handlingsreferat, og sproget virker omstændeligt og tungt. Atmosfære og miljø mangler fuldstændigt, og illustrationerne virker kedelige ogamatøragtige og bidrager ikke til yderligere forståelse af miljøet. - Der er langt mere af Doyles oprindelige atmosfære i poloudgaven end i denne, som ikke er nogen nødvendig anskaffelse. Kan læsesfra 10 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Tage Aarup (skole)

d. 18. dec. 2018

Conan Doyles Del brogede bånd er vel nok en af de kendteste fortællinger om Sherlock Holmes - kendt ikke mindst i forbindelse med engelskundervisningen, hvor Easy Reader udgaven The SpeckledBand er et hyppigt anvendt suppleringsmateriale. - Søren S. Schultz har her i bogen genfortalt historien om de to søstre, der ved deres giftermål skal have udbetalt arv fra stedfaderen. Men istedet for at udbetale arv forsøger stedfaderen at myrde pigerne, og det lykkes som bekendt med den ældste, men da den yngste skal giftes, kommer Sherlock Holmes ind i billedet, og så fårbegivenhederne jo et ganske andet forløb. Spændende og velfortalt lille krimi på 60 sider heraf 4 med s/h tegninger. Sprogligt en anelse vanskeligere end den Polo-udgave af samme fortælling, somudkom for et par år siden. Fik man ikke bogen anskaffet den gang, er chancen der altså nu. - Den vil kunne selvlæses fra 5.-6. kl.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jess Dalsgaard

d. 18. dec. 2018

Denne Conan Doyle-klassikers handling turde være velkendt, men alligevel: Holmes bliver af en ung kvinde bedt om at undersøge de mystiske omstændigheder ved hendes søsters bratte død. Kvindenmistænker sin stedfar for at stå bag, og hun frygter nu for sit eget liv. Holmes og Watson går i aktion, og de afslører selvfølgelig både forbryderen og hans "mord"-instrument - en giftslange. -Ved en sammenligning med Den komplette Sherlock Holmes udgave, Martin 1977 afslører Søren S. Schultz her en utrolig sproglig ubehjælpsomhed, som tynger teksten med dårlige, "tunge" oguigennemskuelige formuleringer, og som ganske spolerer den særlige Doyle'ske stemning. Læsningen vanskeliggøres yderligere af mange tryk- og tegnsætningsfejl og af, at skiftene mellem direkte taleog tekst ikke er typografisk markeret og derfor ofte endog meget vanskelige at se. Bogen er illustreret med fire stive, amatøragtige helsides pennetegninger (udført af Helle Schultz), som blot ermed til at understregehelhedsindtrykket: denne bog rummer ingen kvaliteter, der gør den biblioteksrelevant. - Bogen har en ret stor, åben typografi og retter sig mod børn fra ti-tolv år, unge ogvoksne. - Forsideillustrationen udført af Peter Sugar er en silhouet af Holmes' velkendte profil med en blodplet som baggrund. - Det brogede bånd er tidligere udkommet i en selvstændig udgave iPoloserien (1983).