Bøger / faglitteratur

Familieliv - liv i familien


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Marja-Liisa Bindslev

d. 19. dec. 2018

»Livet i en familie er noget i retning af et isbjerg. De fleste mennesker er kun opmærksomme på ca. en tiendedel af, hvad der virkelig foregår omkring dem - nemlig den tiendedel, de kan se og høre, og de regner med, at det er alt, hvad der sker«. V. Satir vil med denne bog få læseren til at se kritisk på sig selv og de øvrige familiemedlemmer: hvordan er kommunikationen? hvordan er de uskrevne regler, der findes i familiemønstreret? hvordan er familiens kontakt til samfundet? I teksten stilles hele tiden spørgsmål til læseren - læsningen skal forme sig som en dialog, hvor læseren virkelig giver sig til at granske sig selv og familien. Det er forfatterens overbevisning, at hvis alle familier kunne blive til det, hun kalder »blomstrende familier«, så ville også samfundet blomstre, idet samfundet jo blot er summen af alle eksisterende familier. Bogen er lettilgængelig og absolut egnet til at sætte noget i sving - så kan man være enig eller uenig med damen. Henvender sig både til deenkelte familiemedlemmer og til de mennesker, der arbejder med de problemer, der kan opstå som følge af et dårligt familieliv.


Information

d. 10. aug. 1974

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 10. aug. 1974Informationer og udgaver