Bøger / faglitteratur

Institutionsbørn i familiepleje


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Keld Brovad Larsen

d. 19. dec. 2018

En undersøgelse fra 1970 af 40 svenske familier, som har haft børn i pleje fra børnebyen Skå. Henved halvdelen af bogen former sig som interviews med 4 af plejefamilierne, ordret gengivet i venstre spalte, mens højrespalten sideløbende bringer forfatterens uddybende kommentarer. Resten af bogen er en gennemgang og vurdering af den samlede interview- og spørgeskemaundersøgelse bl. a. om familiernes motiver til at tage børn i pleje, omgivelsernes reaktion etc. Det hele sættes i relation til forfs. tidligere undersøgelse af en »normalbefolkning« 217 Stockholmsfamilier (1972) og knytter sig desuden til Gustav Jonssons undersøgelse af Skå-drenge. Et kombineret sagregister/leksikonafsnit afslutter bogen, som er velskrevet og blottet for faglig jargon. Primært henvender den sig naturligvis til socialpædagogisk interesserede, men enhver forælder vil kunne læse den med udbytte. Bogen er også en appel til de bevilgende myndigheder om ikke at spare de forkerte steder. Undersøgelsen ersvensk, men så generel at den vil have interesse overalt.


Land & folk

d. 19. okt. 1977

af

af

Kjeld Rasmussen

d. 19. okt. 1977