Bøger / faglitteratur til børn / håndbøger

Fugle i haven


Beskrivelse


Beskriver og illustrerer 62 af de mest almindelige fugle, du kan se i din have med relevante oplysninger om deres udseende, udbredelse, levevis og trækforhold.

Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. apr. 2011

af

af

Søren Møller

d. 11. apr. 2011

En lille fuglebog for begyndere, der vil starte med at lære at kende og læse om de mest almindelige arter, som kan ses i danske haver.

Efter en kort indledning om fugleliv i haven og et par råd om, hvordan man indretter haven, sådan at fuglene gerne vil være i den, følger beskrivelsen af 62 fuglearter. Hver art beskrives kort og overskueligt inddelt i emnerne: Udbredelse, udseende, levevis og trækforhold. Og arten vises på en smuk og tydelig farvetegning. I mange tilfælde vises den på flere tegninger, bl.a. når der er stor forskel på hannens og hunnens udseende. Nogle arter vises desuden på et farvefoto med fuglen i sine naturlige omgivelser. Bogens tegninger er genbrug fra Benny Génsbøls Nordens fugle, 5. udgave 2006. Teksterne er, med få opdateringer, genbrug fra samme forfatters Fuglene omkring os, 2001.

Der findes en rigdom af danske fuglebøger. Specielt om fuglene i danske haver findes der også flere, bl.a. Benny Génsbøls: Haven og fuglene, 1992 og Fuglene i haven, 2002. De medtager begge noget mere stof om bl.a. fuglevenlig beplantning og fuglekasser, men de omtaler omtrent det samme udvalg og antal af fuglearter.

Bogen er genbrug af stof fra tidligere bøger af Benny Génsbøl, der her er sat sammen på en ny måde, så det er blevet en let anvendelig og overskuelig bog for begyndere, til hylden der hvor der er brug for sådan en interessevækkende og fiks lille sag.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Arne Olesen

d. 18. dec. 2018

Første udgave svarer til anden udgaves første halvdel: en gennemgang af 52 almindeligt forekommende fugle i haven - med farvefotos af alle. Blot er siderne brudt anderledes om og der eranvendt anden og lidt større sats (1. udgave er bedømt i lekt.udt. 74.47.46). Men til 2. udgaven er tilføjet nye afsnit, der fordobler bogens omfang, idet Gensbøl her behandler emnerne redekasserog fuglefoder. Der er vejledning i hvilket foder, man kan bruge, formen for udfodring, herunder foderbræt, foderautomater m. m. Et afsnit behandler specielt fodervaner hos 38 arter af de i bogenomtalte fugle. Så er der råd om bygning, ophængning og vedligeholdelse af redekasser samt udskæringsplaner til sådanne (13 almindelige modeller) . Det hele er forståeligt, overskueligt, afrundet.Med den kraftige udvidelse Fugle i haven blevet en særdeles anvendelig og nyttig håndbog for den fugleinteresserede, der har mulighed for at iagttage og fodre fugle ved sin bolig. Og som sådan erden en bog, som man især harglæde af, hvis den altid er ved hånden. Men naturligvis kan de nye afsnit også studeres med udbytte i et lånt eksemplar, og bibliotekerne bør afgjort anskaffe bogen,det gælder både voksen- og skolebiblioteker.


Flora og fauna

Årg. 116, h. 1/2 (2010)

af

af

Sussie Pagh

Årg. 116, h. 1/2 (2010)


Land & folk

d. 6. apr. 1978

af

af

Bente Pedersen

d. 6. apr. 1978


Ekstra bladet

d. 1. aug. 1977

af

af

Ole Schrøder

d. 1. aug. 1977


Morgenposten

d. 28. aug. 1977

af

af

Lars Gregers Hansen

d. 28. aug. 1977