Bøger / faglitteratur

Gode læsestrategier på mellemtrinnet


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. juni 2011

af

af

Karsten Boll

d. 15. juni 2011

Undervisere på mellemtrinnet - 4.-6. klasse - får i denne bog fine redskaber til at arbejde med forskellige læsestrategier uanset hvilke fag, man underviser i.

Bogen, der er oversat fra norsk og tilføjet danske eksempler og henvisninger, beskriver i seks kapitler udvikling af læseforståelse, forskellige former for læsestrategier, som er velegnet til mellemtrinnet. Derudover beskriver den med konkrete eksempler vigtigheden af at benytte sig af læserens livserfaringer, skolekundskaber og de emner, læseren har lyst til at vide mere om. Endeligt sluttes af med, hvad der skal til for at skabe lærerens vidensgrundlag for god læseundervisning. Fire konkrete strategier - repetitionsstrategien, uddybningsstrategien, organisationsstrategien, fx tankekort og overvågningsstrategien begrundes velegnet til at bruge på mellemtrinnet. I et meget jordnært og praksisrelateret sprog giver forfatterne gode konkrete redskaber, som er direkte til at gå i gang med. Forrest har bogen indholdsfortegnelse og bagest er der forslag til yderligere læsning - primært på norsk men enkelte titler også oversat til dansk samt baggrundslitteratur for indholdet.

Læsedidaktik - efter den første læseundervisning (10/28) og At læse i alle fag (09/09) er ikke så lettilgængelige som denne.

Oplagt anskaffelse til lærerteams på mellemtrinnet til debat på teammøder - og andre interesserede.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 12. aug. 2011

af

af

Bente Qvist Okholm

d. 12. aug. 2011