Bøger / faglitteratur

James M. Buchanan


Beskrivelse


Introduktion til den amerikanske økonom James M. Buchanan (1919-2013) som også brugte økonomiske redskaber til at belyse politiske problemer. Bl.a. skildres hans indsats i forbindelse med public-choice teorien, studiet af politik med udgangspunkt i vælgere og beslutningstagere som rationelle, egennyttige aktører.