Bøger / faglitteratur

Kønsbevidst pædagogik


Beskrivelse


Behandling af de myter og forestillinger der karakteriserer forholdet mellem skole og køn. Begrebet kønsbevidst pædagogik introduceres og der gives bud på hvordan lærere kan arbejde kønsbevidst, når de planlægger undervisning, overvejer drenge- og pigegrupper eller vælger undervisningsmaterialer.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. apr. 2018

af

af

Boy Olesen

d. 26. apr. 2018

For aktører i grundskolen og for andre med interesse for emnet, er her en tankevækkende bog om kønsbevidst pædagogik.

Bogen giver et historisk tilbageblik på hvordan køn er blevet et samfundsanliggende fx i 1950'ernes kønsopdelte skolegårde og 1970'ernes fællesbadning i idræt. Bogen peger på tre centrale pointer man skal være opmærksomme på, når man vil forholde sig professionelt: 1) Køn fylder ikke i et lille barns bevidsthed 2) Måden voksne møder barnets behov, har betydning for barnets forestillinger om eget køn 3) Omgivelsernes påvirkning af vores adfærd. Bogen har også kapitler om undervisningens organisering - hvordan man skal sidde i klassen og om lærerens køn.

En rigtig god ide at komme med bud på hvordan man fx kan arbejde kønsbevidst når undervisningen tilrettelægges dette fx i natur/teknik-undervisningen. Et væsentligt budskab er at kompetente lærere med en kønsbevidst tilgang tilrettelægger undervisningen ud fra børnenes behov fremfor deres køn - udfordringen er, at der er mange stereotype forestillinger om drenge og piger. Bogen er velskrevet med kapitelinddeling og mange afsnit - og så er der et eller andet positivt over at bogen ikke er større, end at den kan ligge i en hvilken som helst lomme.

Bogen er et fint bidrag til seriens ide med at inspirere til en praksisnær pædagogisk udvikling og kan relateres til Køn i skolen.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 26. apr. 2018

af

af

Christine Reinwald

d. 26. apr. 2018