Bøger / faglitteratur

Kort & godt om konflikter & low arousal


Beskrivelse


Introduktion til metoden low arousal, som kan anvendes til begrænsning og løsning af konflikter og krisesituationer på f.eks. pædagogiske opholdssteder eller plejecentre. Med cases, gode råd og små opgaver til low arousal-baserede strategier, som kan benyttes til konflikthåndtering.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. okt. 2018

af

af

Annemette Schønberg Johnsen

d. 29. okt. 2018

Ro smitter! Nem indføring i metoden low arousal, som anvendes til begrænsning og løsning af konflikter og krisesituationer i pædagogiske tilbud for fx mennesker med autismespektrumforstyrrelser. Især for pædagogisk personale og studerende, men er også relevant i andre sammenhænge, hvor konfliktsituationer kan opstå.

Low arousal er en metode til konfliktnedtrapning, når mennesker er i affekt. Den bruges bl.a. på pædagogiske opholdssteder og grundtanken er, at ro smitter, og at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Der lægges vægt på respektfuld omgang og ret til selvbestemmelse, uanset alder og funktionsniveau. Bogen gennemgår princippet og konfliktfaserne med mange eksempler og cases. Undervejs er der opgaver til refleksion og drøftelse. Fyldig litteraturliste.

Meget fin introduktion, der kommer godt omkring emnet. Som forfatteren selv skriver: "Det er egentlig ret enkelt. Vi skal opføre os ordentligt og tage dem, vi har ansvar for, og vores opgave alvorligt". Bogen er let at læse, både sprogligt og typografisk.

Forfatteren har skrevet flere bøger om respektfuld konflikthåndtering, fx Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmningAdfærdsproblemer i skolenAdfærdsproblemer i ældreplejenRabalder i børnefamilien, Adfærdsproblemer i skolen, Adfærdsproblemer i ældreplejen og flere lign. Rabalder i børnefamilien er henvendt til forældreForfatteren har skrevet flere bøger om respektfuld konflikthåndtering, fx Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning, , Adfærdsproblemer i ældreplejen og flere lign. Rabalder i børnefamilien er henvendt til forældreForfatteren har skrevet flere bøger om respektfuld konflikthåndtering, fx Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning, Adfærdsproblemer i skolen, og flere lign. Rabalder i børnefamilien er henvendt til forældreForfatteren har skrevet flere bøger om respektfuld konflikthåndtering, fx Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning, Adfærdsproblemer i skolen, Adfærdsproblemer i ældreplejen og flere lign. er henvendt til forældre.