Bøger / faglitteratur

Nye veje mod professionelle læringsfællesskaber : PLF i en dansk skolepraksis


Beskrivelse


Bogens hovedsigte er at vise praktiske veje ind i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, hvor lærere og pædagoger får tid og rum til fælles professionel refleksion, nysgerrighed, afprøvninger og didaktisk metodeudvikling. Den understøtter, at lærere, pædagoger og ledere opnår ejerskab til udvikling af praksis til gavn for alle børns læring og trivsel.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Boy Olesen

d. 19. dec. 2018

En nødvendig og interessant bog til lærere, pædagoger og studerende, der viser veje ind i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber.

Baggrunden for bogen er den virkelighed skolens team står i med komplekse og paradoksale udfordringer, hvor alle børn skal blive så dygtige som muligt og skolen samtidig skal være for alle. Derfor er det nødvendigt at udvikle den professionelle praksis. Bogen bygger på de 5 kendte bærende søjler: samarbejde, deprivatisering af praksis, reflekterende dialoger, fokus på elevernes læring og fælles værdier og visioner. I fem kapitler uddybes og gives der indblik i, hvordan teamene kan arbejde med de fem søjler. Bogen indledes med en introduktion til professionelle læringsfællesskaber.

Positivt med en bog, der erklærer at den "tør" lægge større vægt på praksis end på teori. Fx er der udarbejdet en konkret læsevejledning, der anbefaler at teamet benytter bogen over fem-seks møder, hvor man anvender og drøfter de enkelte kapitlers tilhørende spørgsmål. For at være en reel vejviser i arbejdet indledes hver enkelt kapitel med at beskrive en praksiscase, der fører ind i netop den søjles pointer. Bogen er velskrevet, med mange kapitel- og afsnitsinddelinger, der gør den nem at komme ind i.

Bogen kan relateres til Professionelle læringsfællesskaber.Informationer og udgaver