Bøger / faglitteratur / lærebøger

Pædagogik og lærerfaglighed : 18 bidrag


Beskrivelse


Hensigten med bogen er at bidrage til, at den pædagogiske grundfaglighed, som faget pædagogik under hidtidige læreruddannelser har bidraget med, medtænkes i hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed i læreruddannelsen i dag.
Bogen henvender sig til studerende på læreruddannelsen og andre med interesse for undervisning, lærerfaglighed, undervisning og læring.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 9. aug. 2017

af

af

Boy Olesen

d. 9. aug. 2017

Antologien vil, gennem 18 kapitler skrevet af forskellige forfattere, bidrage til at den pædagogiske grundfaglighed indtænkes i lærernes grundfaglighed. Bogens målgruppe er lærerstuderende og praktiserende lærere og andre med interesse i området.

Bogen er inddelt i 4 hovedafsnit: 1) Skolen - refleksion bl.a. over skolen som institution 2) Eleven - børns muligheder og betingelser for undervisning og læring som elev i skolen 3) Undervisning - den almene undervisningskompetence og almene didaktik 4) Læreren - fokus på lærerens ansvar og betydning i relation til og som leder for eleverne. Eksempler på indholdsområder: hvad skolen i dag bør stå for, dannelsen i skolen, den reflekterende lærer i forhold til den enkelte elevs behov og de samfundsmæssige forventninger, et barns opvækst i en individualiseret verden, elevens læring og udvikling, inklusionen, undervisning af tosprogede, specialpædagogisk bistand, lærerens praksisviden.

En god og relevant bog, hvor artiklerne, på hver sin måde, bidrager med et bud på pædagogikkens selvfølgelige del af lærerfagligheden. Artiklerne er af en overskuelig længde, med mange delafsnit og med efterfølgende referenceoversigt. Sproget er overvejende lettilgængeligt og lægger meget op til refleksion og diskussion.

Kan sammenlignes med Pædagogik og lærerfaglighed da begge bøger dels er antologier og dels omhandler det centrale i lærerarbejdet.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 17. nov. 2017

af

af

Nina Eriksen

d. 17. nov. 2017