Bøger / faglitteratur

Rewilding


Beskrivelse


Om rewilding dvs. at genindføre manglende arter med vigtige økologiske funktioner i den danske natur for at styrke naturens egen evne til at opretholde økoststemer med høj biodiversitet.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 23. dec. 2014

af

af

Peter Martin Jørgensen

d. 23. dec. 2014

Efter at have været væk i 200 år er ulven tilbage i Danmark. Læs om den og andre tilbagevendende og nye arter i naturen. For interesserede i den danske naturs udvikling og tilstand.

"Natur og museum" er Naturhistorisk museums tidsskrift med temanumre, der udkommer fire gange årligt. De fire forfattere i dette nummer er alle tilknyttet Århus Universitet. Temaet er rewilding, som kan beskrives som et naturforvaltningsbegreb med formålet at genetablere naturen som et vildt og selvforvaltende sted, med arter der tidligere har eksisteret. Det gøres fx ved genindførsel af store dyr i naturen, som fx bisoner på Bornholm, bævere på Klosterheden og snart elge i Lille Vildmose. I bladet beskrives især dyrenes rolle og den historisk store uddøen af dyrearter. Man beskæftiger sig også med rewilding-teoriens udvikling og hvordan den kommer til udtryk i praksis, især i den danske natur. Nogle af rewilding-kandidaterne som allerede klarer sig godt i Danmark, er ulve, krondyr og bævere, hvor bestanden vokser, og der er en synlig effekt på økosystemerne. Der beskrives også de områder, der rewildes og de medfølgende udfordringer, der opstår i et tætbefolket land som Danmark.

Velskrevet, saglig og tilgængelig information om et emne, man kunne forestille sig en interesse for.

Den danske naturs genkomst har en mere generel tilgang til vild naturforvaltning.