Bøger / faglitteratur

Samspill : en studie av ungdom og behandlere : - med spesiell referanse til miljøterapi i ungdomspsykiatriske institusjoner