Bøger / faglitteratur / bibliografier

Socialkonstruktivisme : en introduktion


Beskrivelse


En indføring i socialkonstruktivisme som videnskabsteori og den indflydelse den har indenfor samfundsvidenskaberne, humaniora og naturvidenskaben. For studerende og undervisere på de videregående uddannelser og øvrige i den akademiske verden.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. mar. 2021

af

af

Jytte Bræmer

d. 11. mar. 2021

En indføring i socialkonstruktivisme som videnskabsteori og den indflydelse den har indenfor samfundsvidenskaberne, humaniora og naturvidenskaben. For studerende og undervisere på de videregående uddannelser og øvrige i den akademiske verden.

Socialkonstruktivisme er en måde at anskue verden på. Virkeligheden er sociale konstruktioner skabt af vores måde at se verden på og i særdeleshed af sproget. Den gør op med forestillingen om, at verden er en given og objektiv størrelse. Teorien er mest anvendt indenfor samfundsvidenskaberne og humaniora, men vinder også indpas i naturvidenskaben. Efter en indføring i emnet præsenterer forfatteren de filosoffer og andre teoretikere, der på forskellig måde har dannet fundamentet for den videnskabsteoretiske retning. Indenfor naturvidenskaben er det Edinburgh-skolen, og de mere kendte er Focault, Luhmann og Mouffe.

Forfatteren leverer en grundig, kritisk og afbalanceret præsentation af emnet. En bog på et højt akademisk niveau. Den forudsætter en grundig forhåndsviden om de tænkere, der ligger til grund for retningen. Den vil komme til at figurere på litteraturlister som basisviden indenfor mange akademiske felter.

Forfatteren opgiver, at en del af stoffet er hentet i hans tidligere KonstruktivismeSocial konstruktionVirkeligheder og relationer og at den kan opfattes som en stærkt opdateret 2. udgave. En lettere indføring i emnet findes i Social konstruktion og mere udførligt i Virkeligheder og relationerForfatteren opgiver, at en del af stoffet er hentet i hans tidligere Konstruktivisme og at den kan opfattes som en stærkt opdateret 2. udgave. En lettere indføring i emnet findes i og mere udførligt i Virkeligheder og relationerForfatteren opgiver, at en del af stoffet er hentet i hans tidligere Konstruktivisme og at den kan opfattes som en stærkt opdateret 2. udgave. En lettere indføring i emnet findes i Social konstruktion og mere udførligt i .