Bøger / faglitteratur til børn

Spanien


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 1. dec. 2003

af

af

Marianne Andreasen (skole)

d. 1. dec. 2003

En god og informativ fagbog i serien Landedata, der på trods af sit beskedne omfang kommer flot rundt om emnet. Bogen er med rigtig gode kort samt mange diagrammer, grafer og statistikker, der tydeligt og interessant visualiserer et væld af informationer. Dette sammen med farvede faktabokse gør, at bogen fint rammer målgruppen, som er 5.-7. kl., primært til undervisning, opgaveskrivning og almindelig introduktion til landet evt. suppleret med yderligere litteratur, f.eks. Parkers Spanien (2002/32) i serien Et land i forandring. Efter en kort introduktion giver tolv dobbeltopslag mange væsentlige, opdaterede oplysninger om Spanien. Hvert opslag omhandler et emne, om livet i by og på land, om primære, sekundære og tertiære erhverv, om uddannelse, dagligliv, religion, kunst og politik. Opslagene er forsynet med relevante og flotte farvefotos samt henvisninger til en del webadresser, både private og mere kommercielle. Der er oplysninger om, hvilket sprog der tales, og hvad der kan findes det pågældende sted. Der rundes af med faktaoplysninger, ordliste og stikord.Informationer og udgaver