Bøger / faglitteratur

Sprog, kultur og medborgerskab


Beskrivelse


Om hvordan sproglæring og sprogundervisning, både inden for fremmedsprog og andetsprog, ikke kun har et rent kommunikativt formål, f.eks. læsefærdighed, men også kan give en interkulturel forståelse og følelse af medborgerskab.