Bøger / faglitteratur

Stavning i grundskolen : hvad gør vi?


Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 5. okt. 2018

af

af

Henrik Munch Jørgensen

d. 5. okt. 2018

Denne bog fortæller, hvorledes man kan arbejde med staveundervisning i grundskolen, fortrinsvis på mellemtrinnet men også i indskolingen. Bogen har relevans for grundskolens lærere samt ved uddannelse og videreuddannelse af lærere.

Bogen er en revideret udgave af bogen af samme titel fra 2008, Stavning i grundskolen. Revideringen er sket på baggrund af udviklingen på området og de nye Fælles Mål. Bogen er bygget op over tre dele: 1. Hvad skal vi ifølge Fælles Mål? 2. Hvad ved vi rent teoretisk ifølge forskningen på området? 3. Hvordan gør vi det i praksis?.

Det er en velstruktureret udgivelse, som giver undervisere og lærerstuderende den faglige ballast til at kunne undervise i stavning på mellemtrinnet. En oplagt grundbog til faget dansk på læreruddannelsen.

Det kan anbefales også at læse bogen Bogstaveligt sammen med denne udgivelse.


Bibliotekernes vurdering

d. 2. dec. 2008

af

af

Bodil Pedersen

d. 2. dec. 2008

Bogen henvender sig til alle dansklærere og til lærerstuderende.

Med udgangspunkt i mellemtrinnet giver bogen en grundig gennemgang af forskellige pædagogiske problemstillinger i forhold til faghæftet, og til hvordan vi griber undervisning i stavning an i grundskolen. Det understreges, at retskrivning er en forudsætning for skrivelyst og skriveglæde, ligesom der argumenteres for, at stavetræning ikke blot er gold træning, men bør forsøges integreret i den daglige undervisning. Bogen er opbygget med en indledende gennemgang af lovgrundlaget. Dernæst inddrages elementer fra nyere forskning, og endelig er der mere konkrete forslag i forhold til undervisningen. Til sidst findes en meget omfattende litteraturliste.

Der er så vidt jeg er orienteret ikke anden pædagogisk litteratur, der fokuserer så specifikt på stavning.

Bogen vil være meget interessant og inspirerende for enhver dansklærer/lærerstuderende, da den beskriver meget relevante problemstillinger og kommer med løsningsforslag til de didaktiske overvejelser, man naturligt og jævnligt gør sig som dansklærer. På fin vis kæder den teori og praksis sammen, hvilket kan give den enkelte lærer større overblik og dybere indsigt. En bog man ikke lige bliver færdig med, men vil vende tilbage til flere gange.


Folkeskolen

Årg. 126, nr. 12 (2009)

af

af

Tove Kettner Heiberg

Årg. 126, nr. 12 (2009)


Læsepædagogen

Årg. 67, nr. 2 (2019)

af

af

Birgitte Bundgaard

Årg. 67, nr. 2 (2019)