Bøger / faglitteratur til børn


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 21. mar. 2003

af

af

Torben Bråe Olesen

d. 21. mar. 2003

En flot bladre- og oplevelsesbog om et populært emne. Bogens billeder er flotte fotografier, hvoraf mange er renskårne ofte med farvede baggrunde, hvor den spaltesatte tekst i vekslende bredder også er placeret og skaber en frisk helhed. Der bruges også tegnede/malede illustrationer i farver. Satsen er stor og tydelig. Der er korte billedtekster i en mindre sats, mens det er brødteksten der fortæller og præsenterer stoffet. Sproget er levende og ligefremt, der beskrives og der præsenteres fakta. Der er 24 kapitler, som beskriver fællestræk, som f.eks. parring og jagt, ved de store rovdyr, samt afsnit om tiger, løve, leopard og gepard samt amerikanske katte og små vildkatte. Bogen kan læses af børn fra 11-12 år, og læses for børn fra 7 år, der vil finde den fascinerende. Vi har en del bøger om emnet, men denne kan meget fint supplere eller dække emnet som bladre- og oplevelsesbog. Bagest bogliste, internetadresser og stikordsregister. Flot forsidefoto af tiger præger forsiden, bagsidetekst i stor tydelig sats henvender sig direkte til læseren.


Bibliotekernes vurdering

d. 21. mar. 2003

af

af

Lars Damm Jensen (skole)

d. 21. mar. 2003

Bogen om de store katte er udgivet i forlagsserien Spændende viden og er et emne, der er populært på skolebiblioteket, og som der de senere år er udgivet en række titler om. Efter en kort indledning, der definerer de store katte, gennemgås på 2-siders opslag en række generelle biologiske fakta som f.eks. bygning, bevægelse, sanser, jagt, parring, opvækst og adfærd. Derefter opslag med beskrivelse af enkeltdyr, herunder tiger, leopard og gepard. Bagest lidt om trusler mod de store katte samt myter og legender om dyrene. Udover stikord er der en fyldig litteratur- og internetadresseliste. Bogen har et tiltalende layout med instruktive tegninger, fritlagte fotos og tekstblokke, der behandler små delemner, ligesom der på alle opslag er en kort faktaboks. Teksten er meget beskrivende og let at gå til for målgruppen. Den kan læses fra ende til anden, men også leksikonagtigt, hvor der plukkes meningsfyldte oplysninger rundt på de forskellige opslag. Bogen kan anvendes til oplevelse, bladrelæsning og små emnearbejder på mellemtrinnet.Informationer og udgaver