Bøger / faglitteratur

Styrkebaseret ledelse : redskaber til at skabe effektive og sunde organisationer


Beskrivelse


Den styrkebaserede tilgang til ledelse er en effektiv metode til at skabe resultater, inno vation og trivsel i alle typer organisationer. Formår organisationen at bringe medarbej dernes styrker og ressourcer optimalt i spil, opnår man succes og vækst både menneskeligt og forretningsmæssigt. Styrkebaseret ledelse handler om at skabe effektive og sunde organisationer, hvor trivsel skaber effektivitet, og resultater skaber trivsel. Vi kan udvikle os mest der, hvor vi i forvejen er stærke. Det betaler sig for performance, innovation, trivsel, effektivitet og bundlinjen at allokere energi, tid og opgaver hen, hvor styrkerne kommer i spil. Ved at fokusere på styrkerne kan vi også overkomme svaghederne. Vi skal ikke være bange for at erkende svaghederne, men tværtimod være opmærksomme på dem, så vi kan få komplementerende hjælp og skabe det rette team. I praksisorienteret form fremlægger forfatterne nogle af de mest efterspurgte konkrete ledelsesværktøjer fra den styrkebaserede tilgang til fx udvikling af vision og strategi, samtaler (bl.a. MUS, performance og mere vanskelige samtaler), gennemførelse af og opfølgning på interne analyser og målinger, konflikthåndtering, trivselsarbejde samt mødeafholdelse. De mange cases fra ledere i dansk erhvervsliv illustrerer, hvordan styrkerne bringes i spil og svaghederne håndteres. Styrkebaseret ledelse henvender sig til afdelingschefer, teamledere, topledere og alle ledere med personaleansvar, der ønsker at skabe stærkere organisationer ved at rette fokus mod det, der giver medarbejderne styrke og succes i det daglige.

Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 7. juni 2010

af

af

Jette Landberg

d. 7. juni 2010

Henvender sig til alle ledere, mellemledere, teamledere og folk på lederuddannelse. I virkeligheden kan de fleste, fx medarbejdere, folk i parforhold, familier osv. hente mange gode indspark her, men naturligvis primært for ledere.

Forfatternes sigte med bogen er at smide janteloven ud og sætte fokus på styrkerne, succeserne og potentialerne i virksomheden. Den styrkebaserede tilgang til ledelse bygger på begreber som positiv psykologi, mindfulness, autenticitet og nærvær. I bogens første del giver forfatterne en introduktion til begrebet, her er også øvelser og vejledning i, hvordan man kan afdække sine egne styrker og bringe dem i spil. Anden del giver en række konkrete anvisninger på, hvordan man kan tackle typiske ledelsessager med styrkebriller på. De to forfattere er henholdsvis psykolog med organisationspsykologi som speciale og ledercoach.

Emner som mindfulness, positiv psykologi og autenticitet er oppe i tiden, også i bøgerne om ledelsesteori. Her får vi det bedste fra teorierne set i ledelsesmæssig sammenhæng, hvor emnerne er gjort brugbare med øvelser og eksempler. Vil man i dybden med de enkelte emner, skal man til bøger, der behandler netop det, men her er det gjort forståeligt og brugbart for alle.

Noget af det bedste jeg har læst indenfor ledelsesteori i de senere år. Med sin positive tilgang, de mange øvelser og praktiske vejledninger, er det en meget inspirerende og samtidig realistisk og praktisk bog om ledelse. En guldgrube for enhver nuværende og kommende leder.


Bibliotekernes vurdering

d. 1. apr. 2019

af

af

Morten Brynildsen

d. 1. apr. 2019

Akademisk og praktisk manual til lederen, der gerne vil sætte medarbejdernes positive evner og styrker i fokus. HR-folk og medarbejdere med interesse i at skabe et nyt, positivt betonet arbejdsliv vil også få glæde at at læse med.

Styrkebaseret ledelse handler om at fokusere på medarbejdernes styrker i det daglige. Hvor flere andre ledelsesstile handler om at håndtere problemer og fejl, er fokus her vendt 180 grader. Man skal gøre mere af det gode og derved skabe en robusthed, der gør det nemmere at håndtere de uundgåelige svagheder i enhver organisation. Dette er en ny og revideret udgave af . Der er tilføjet endnu en forfatter, David L. Cooperrider, der er ophavsmand til "Appreciative Inquiry"-tilgangen til organisationsledelse, og her i 2. udgave har teksterne fået en overhaling og er skåret mere til. Bogen er fyldt med praksisnære værktøjer, som lederen kan tage i brug, og den indeholder en oversigt over disse redskaber, øvelser og cases samt en litteraturliste.

En meget praktisk anvendelig bog om ledelse. Man kan læse den fra ende til anden, hvis man virkelig vil dykke ned i styrkebaseret ledelse, men man kan også hurtigt skimme sig frem til sammenhængen og gå direkte til de enkelte redskaber, cases og øvelser.

I samme boldgade finder man de kortere og mere letlæste I gang med styrkebaseret ledelsePositiv psykologi i ledelse og Positiv psykologi i ledelseI samme boldgade finder man de kortere og mere letlæste I gang med styrkebaseret ledelse og .


Danske kommuner

Årg. 41, nr. 26 (2010)

af

af

Jan Rix Rasmussen

Årg. 41, nr. 26 (2010)