Bøger / skønlitteratur til børn / roman

Børnene i Nyskoven


Beskrivelse


Letlæselig og bearbejdet udgave af fortællingen om de fire forældreløse børn der må søge tilflugt i en hytte i Nyskoven under den engelske borgerkrig (1642-1651) og lære at klare sig selv.

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 13. mar. 2006

af

af

Torben Wilhelmsen

d. 13. mar. 2006

Denne nye udgave af forlagets bearbejdede udgave af klassikeren Børnene i Nyskoven er indholds- og tekstmæssigt fuldstændig identisk med første udgave, inkl. trykfejl. Bogen er fysisk blevet en anelse større, og serietitlen er ændret fra Sesams klassikere til Mine første klassikere. Sidst men ikke mindst har bogen fået et nyt omslag med en mere tidssvarende og appellerende forside. Børnene i Nyskoven er jo Frederick Marryats klassiker fra 1847 om de 4 adelige søskende, der under den engelske borgerkrig mellem Cromwell og Karl den 1. bliver tvunget til at finde sig til rette med et primitivt liv i Nyskoven, hvor de lærer at klare sig selv. Denne stærkt forkortede udgave fortæller kun det allermest nødvendige af den spændende og medrivende historie, og fortællingen kan sine steder virke næsten opremsende. Af andre bearbejdede udgaver kan nævnes Carl Bangs bearbejdelse i Gyldendals udødelige, der senest er genudgivet i 2005, og som er noget mere omfattende, men også sværere end Grete Juel Jørgensens bearbejdning. Else Schiølers bearbejdning i Gads lette klassikere er lettere at læse end denne udgave, mens Robert Fiskers version for Carlsen nok har samme sværhedsgrad som nærværende, men de er ikke genudgivet siden 1980’erne, et tiår denne bearbejdelse i øvrigt stammer fra (1983). Til selvstændig læsning fra ca. 11 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Else Lerche (børn)

d. 18. dec. 2018

Per Flyndersø har forkortet og bearbejdet Børnene i Nyskoven i If-klassikere. Den er på 63 sider, hvoraf ca. en trediedel er optaget af udrhær-kede men noget romantiske farveill. Ensammenligning med udgaven i Gyldendals udødelige ungdomsbøger, der er næsten uden ill. og på 260 s. viser, at handlingsforløbet er bevaret, men skåret ned så kun skelettet er tilbage. Værst er detgået ud over slutningen, der i G.u.u. fylder 60 s., men i denne udgave 1 side. Al person- og naturbeskrivelse er beskåret, især er det gået ud over jagtscenerne. Således er handlingens spændingbevaret, den ene episode afløser hastigt den anden, mens bogens liv og atmosfære er borte. Den sproglige bearbejdning er rimelig, en del personnavne er ændret til mere danskklingende navne. Daudgaven ikke kan betegnes som en egentlig letlæsningsudgave, er det et spørgsmål, om man skal anskaffe den. Man står i et dilemma. Layout og forside vil appellere til mange børn, en del af disseville næppe gå i krig med den tykkeudgave, andre, der kunne læse den tykke, vil måske falde for denne udgave, og de bliver faktisk snydt for den ægte vare. Personligt mener jeg, at man kan undværeden, da der er en rigtig ordblindeudgave. Fra 10 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

E. Skov Holst (skole)

d. 18. dec. 2018

Den foreliggende udgave er en forkortet bearbejdelse af den gammelkendte klassiker med illustrationer af Edward Mortelmans i serien if-klassikere fra Carlsen. Fire søskende fra godset Arnholtbliver forældreløse under borgerkrigen mellem Cromwell og Karl I, men de klarer sig igennem de farefulde tider ved hjælp af gamle Jacob Armitage og de erfaringer, de får under små kår iskovløberhytten i Nyskoven. Handlingen er sikkert velkendt for de fleste. Der er foretaget navneændringer fra originaludgaven og udeladelser af svære stednavne, og udeladt er også de voldsommekrigshandlinger, der slutter borgerkrigen og bringer godset Arnholt tilbage til rette ejermand. Disse ændringer gør den tilgængelig for en læsergruppe fra ca. 10 år. Børnene i Nyskoven har væretkær læsning for mange, men det må pointeres, at det er en romantisk fortælling med historiske unøjagtigheder og klar stillingtagen, og vil man have en mere realistisk beskrivelse af de faktiskeforhold, må man gå andetsteds hen. Deter imidlertid stadig »en god historie«, læseværdig og velegnet til både selvlæsning og oplæsning og som grundlag for yderligere fordybelse i de klassiskeromaner.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

E. Skov Holst (skole)

d. 18. dec. 2018

I serien af Carlsen-klassikere foreligger her Børnene i Nsykoven i en forkortet bearbejdelse af Robert Fisker. Bogen er på 126 sider med Edwards Mortelmans illustrationer ligesom i forlagetstidligere udgave ved Per Flyndersø. Billederne er stemningsfulde, idylliserende i farvelægningen. -Handlingen burde være velkendt, og man må sige, at Børnene i Nyskoven "lever" rimeligt vel iRobert Fiskers hånd. Ændringerne består i en forkortelse af hvert handlingsforløb, og de afsluttende krigshandlinger er kogt ned til to sider. Jagtscenerne er beskåret, hvilket minimerernaturbeskrivelserne. Endelig er navne i nogle tilfælde fordansket. Det er stadig Edward, der er i forgrunden, selv om han er mere fremtrædende i andre udgaver. - Sproget er kort og præcist, menbevarer alligevel noget af den stemning, der kendetegner den gamle, ramontiske klassiker. Den knappe, koncentrerede form - og den moderne lay-out, har appellerende fordele, men det er ikke specielten letlæsningsudgave.Billedmaterialet er anvendeligt i en oplæsningssituation. Selvlæsning fra 5. kl.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Else Lerche (børn)

d. 18. dec. 2018

Så udkommer endnu en udgave af denne klassiker, denne gang bearbejdet af Robert Fisker. En sammenligning med de fem allerede foreliggende udgaver viser, at den placerer sig mellem Gyldendalsudødelige og Sesams klassikere, sidstnævnte er lettere tilgængelig. I forhold til G.u.u., som den bedst kan sammenlignes med, er jagtscenerne noget forkortede, og der er kun lidt om landbruget ogde huslige gøremål. Det samme gælder for de politiske tilstande, hvorfor slutningen, der i G.u.u. er på 60 sider, i denne udgave kun er på to s. og fremstår både pludselig og hæsblæsende. R.F. harfortalt så både stil og atmosfære virker troværdig, enkelte person- og stednavne er ændret. Teksten er sat med en ret tæt sats, der virker kompakt. De mange ill. er i farver, enkelte dog s/h, ogtegnet i en meget romantisk streg. De samt forsiden er identisk med ill. fra If-klassiker-udga-ven, dog er en enkelt ill. udeladt. Det er en rimelig bearbejdelse, hvor vægten er lagt påhandlingsforløbets mangedramatiske episoder og ikke på personernes følelser eller miljøbeskrivelsen. Farveill. vil givetvis appellere meget til børn, der kan læse den fra 10-11 år. Det må være optil det enkelte bø.bibl., om man har brug for endnu en udgave.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

E. Skov Holst (skole)

d. 18. dec. 2018

Hermed foreligger endnu en udgave (den 5te ?) af den gamle, velkendte klassiker. Omslaget af Robert Viby, som også har tegnet forsiden til Gyldendals Udødelige, viser den dramatiske indledningtil historien: Branden på Arnwood. Ellers har bogen ingen tegninger modsat andre udgaver, der alle har adskillige stemningsfulde illustrationer. Denne har til gengæld en indholdsfortegnelse. Bogener på 119 sider og har en særdeles læsevenlig sats, som i øvrigt kendetegner serien og gør den egnet som appetitvækker. Indholdsmæssigt er der foretaget få ændringer og udeladelser/forkortelserunder bearbejdelsen af Grete Juel Jørgensen, som har formået at bevare stemningen og det romantiske islæt, samtidig med at der er foregået en vis modernisering og forenkling af sproget. Det gør denmere tilgængelig for førstegangslæsere af klassikeren, der nok fortæller og romantiserer et stykke engelsk historie, men først og fremmest fortæller en fængslende historie. Fra ca. 10 år.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Else Lerche (børn)

d. 18. dec. 2018

Forlaget Sesam er i færd med at udgive nogle af klassikerne i en ny gendigtning for børn. Grete Juel Jørgensen står for denne bearbejdelse af Børnene i Nyskoven. Handlingen er velkendt. Denneudgave lader sig bedst sammenligne med udgaven i Gyldendals udødelige. I forhold til denne er den forkortet. Jagtscenerne er beskåret, og man hører kun lidt om pigernes huslige gøremål og Humphreysudbygning af landbruget. Endvidere hører man meget lidt til sigøjneren Pablo; og scenerne med den onde skovløber Corbould er helt udeladt. Det bliver således hovedsagelig en beretning om den ældsteEdwards oplevelser. Teksten er skrevet i et letforståeligt sprog, der har bevaret noget af bogens atmosfære, og børn fra 10 år vil kunne læse den. Det er absolut en rimelig bearbejdning, omend retbeskåret også i de scener, der er medtaget. Den er på 120 s. Appellerende farveforside. Andre udgaver for børn er If-klassikere, der er endnu kraftigre beskåret, Hernovs klassikere (underudgivelse) i 3 bind, derlægger sig tæt op ad originalen og Else Schiølers udgave for læseretarde-rede.


Bibliotekernes vurdering

d. 3. jan. 2006

af

af

Walther Knudsen

d. 3. jan. 2006

Klassisk børneroman i mere end en forstand. Romanen er en klassiker i sig selv, men med 48 år på bagen må denne udgave i serien Gyldendals udødelige også kaldes en klassiker. Marryats roman om de 4 herremandsbørn, som overlever Cromwell-hærens nedbrænding af familiegodset, reddet af den gamle skovløber, Jacob Armitage, er elementært spændende med de træk af robinsonade og civilisationsopbygning, som ikke giver The Sims meget efter. Trods deres hidtil beskyttede tilværelse finder børnene sig til rette i det primitive liv, og de udvikler endda den lille hytte til en rigtig gård med køer, geder og heste. Endelig er de modne til at vende tilbage til det genopbyggede stamhus, da Cromwell dør og kongen returnerer fra kontinentet. Ideologisk set kan romanen virke lidt selvmodsigende, da både standsforskel og dagligt slid forherliges. For Marryat har det været væsentligt at demonstrere, at disse børn er sande adelige, som i modgang beviser deres adelsret gennem hårdt arbejde. Den ideologiske vinkel vil de færreste børnelæsere bemærke. Den originale roman har et ulæseligt omfang, men denne udgave har et passende omfang og fungerer fint, når man lige ser bort fra den en anelse for refererende indledning. Mange biblioteker har sikkert lageret fyldt med hardbackudgaven og vil ikke have interesse i denne paperbackudgave, men ellers er bogen stadig værd at læse. Fra 12 år.


litteratursiden.dk

d. 31. juli 2020

af

af

Jette Holmgaard Greibe

d. 31. juli 2020

Den spændende og fascinerende historie om fire forældreløse søskende, som pludselig skal leve et helt anderledes liv i skoven i en primitiv hytte, da deres slot brændes ned til grunden. Historien begy...


Kristeligt dagblad

d. 27. aug. 2020

af

af

Damián Arguimbau

d. 27. aug. 2020Informationer og udgaver