Bøger / faglitteratur

Folkestyret i arbejde : om Grundloven, magten, demokratiet, de folkevalgte og lovgivningen


Anmeldelser (3)


Bibliotekernes vurdering

d. 26. juli 2018

af

af

Jytte Bræmer

d. 26. juli 2018

Grundig gennemgang af det danske folkestyre og demokrati - baggrund, regler og procedurer. Velegnet som lærebog for studerende på mellemuddannelserne og de videregående uddannelser, men har potentialet til en meget bred anvendelse.

Bogen er en gennemskrevet og stærkt udvidet udgave af forfatterens bog af samme navn fra 1995 Folkestyret i arbejde. Vi får den historiske baggrund for vores nuværende styreform, og bogen er bl.a. udvidet med et 75 sider langt afsnit om Grundloven, hvor hver enkelt paragraf er udfoldet og fortolket. Valgsystemet gennemgås, regeringsdannelse, folketingsudvalgene, selve Folketingets arbejdsform og styring, ministeriernes måde at arbejde på beskrives grundigt. Endelig er der afsnit om kontrolsystemer, Rigsret mm, ligesom den dømmende magt og det lokale demokrati har selvstændige kapitler.

Bogen er særdeles velskrevet, og forfatterens store viden fra mange års arbejde bag murene træder tydeligt frem. Den er krydret med konkrete hændelse gennem årene, der på bedste vis perspektiverer, hvordan systemerne og ikke mindst magten fungerer. En bog til at blive klog af.

Det demokratiske systemDemokrati, magt og politik i DanmarkDansk politik A-Å omhandler det samme, men henvender sig til 1. års studerende på videregående uddannelser. Demokrati, magt og politik i Danmark er på samme niveau, men ikke så grundig. Forfatterens egen Dansk politik A-Å behandler emnet i leksikal formDet demokratiske system omhandler det samme, men henvender sig til 1. års studerende på videregående uddannelser. er på samme niveau, men ikke så grundig. Forfatterens egen Dansk politik A-Å behandler emnet i leksikal formDet demokratiske system omhandler det samme, men henvender sig til 1. års studerende på videregående uddannelser. Demokrati, magt og politik i Danmark er på samme niveau, men ikke så grundig. Forfatterens egen behandler emnet i leksikal form.


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jørgen Bartholdy

d. 18. dec. 2018

Den danske grundlov er efter 150 år ikke blot styrende for vores politiske liv, den er blevet en vigtig del af vores kulturelle ballast. Det er derfor en stor opgave, lederen af TV2s politiskeredaktion giver sig af med, når han forsøger at beskrive alle aspekter af vores politiske liv fra valgets matematik til brugerdemokrati i folkeskolen. Der indledes med et kort rids af danskparlamentarisk historie, hvorefter de mere formelle regler for folkestyret forklares. Først derefter går Skov igang med at vise hvilke taktiske overvejelser dette giver anledning til. Med mangebåde overraskende og relevante detaljer gennemgår han vores eget politiske system samtidig med, at han, når det er nødvendigt, forklarer hvordan og hvorfor andre har indrettet sig anderledes. KRSsevner som formidler af vanskeligt politisk stof er almindeligt kendt. Her bruger han dem i et engageret forsøg på at genskabe den respekt for demokratiet, som mange måske har mistet. Deninteresserede voksne ellergymnasieeleven kan enten læse bogen fra ende til anden eller bruge det fine stikordsregister til at checke hvad udtryk som d'hondts metode eller kalkunjæger dækker over.


Kristeligt dagblad

d. 29. nov. 1995

af

af

Jens Ravn-Olesen

d. 29. nov. 1995