Bøger / faglitteratur / bibliografier

Mad, drikke og tobak : forbrugsmønstre, kultur og diskurser. 1880-1914


Beskrivelse


Om den daglige mad, drikke og tobak hos arbejdere, middelklasse og bønder i perioden 1880-1914. Antallet af daglige måltider faldt, ligesom retter til sammenkomster blev reduceret til suppe, steg og is, og mænd og kvinder samledes nu om rygesagerne efter middagen.

Anmeldelser (10)


Bibliotekernes vurdering

d. 22. aug. 2019

af

af

Kirstine Louise Grøngaard

d. 22. aug. 2019

Historiker Ole Hyldtoft afslutter her sin serie om mad, drikke og tobak i det 19. århundrede. For alle med interesse for måltidernes historie og sociale forhold. Velegnet til skoleopgaver.

Som i de to foregående bøger om emnet er der fokus på hvad spiste, drak og røg hvem i datiden - og hvor, hvornår, hvorledes og hvorfor? Bogen omhandler primært den daglige mad, drikke og tobak hos arbejdere, middelklasse og bønder, men også festmaden bliver belyst. Der var stor økonomisk vækst fra 1890'erne, og det satte sit præg på de madvarer, befolkningen indtog. Fx faldt prisen på sukker, så den nu blev allemandseje, kartoflen blev anerkendt som næringsrig og havren blev populær på morgenbordet. Bogen er opdelt i 12 kapitler med bl.a. fokus på drikkevarer, brændevin og tobak, sammenkomster og dagens forskellige måltider. Sidst i bogen findes noter samt litteraturliste. Bogen er primært illustreret med afbildninger af malerier.

En meget detaljeret, grundig og overskuelig bog om danskernes madvaner fra 1880-1914. Der er spændende betragtninger omkring opfindelser af nye fødevarer, sygdomme som opstår pga. øget indtag af sukker, samt sjove rubrikker med forslag til retter og opskrifter fra den tid.

Mad og identiteterMad, drikke og tobak. 1880-1914Mad, drikke og tobak. 1880-1914 behandler madhistorien fra 1900-2019, og Dansk Landbrugsmuseum har udgivet en serie om samme emne Mad, drikke og tobak 1800-35 Mad, drikke og tobak 1835-80Mad og identiteter behandler madhistorien fra 1900-2019, og Dansk Landbrugsmuseum har udgivet en serie om samme emne Mad, drikke og tobak 1800-35 Mad, drikke og tobak 1835-80Mad og identiteter behandler madhistorien fra 1900-2019, og Dansk Landbrugsmuseum har udgivet en serie om samme emne Mad, drikke og tobak 1800-35 Mad, drikke og tobak 1835-80.


Bibliotekernes vurdering

d. 29. nov. 2012

af

af

Jette Landberg

d. 29. nov. 2012

For dem, der vil dykke ned i madkulturens historie i perioden. Et omfattende værk, der dog også har illustrationer og eksempler på opskrifter. Kan bruges til større opgaver om kost og madvaner i perioden, idet den ikke er svær at læse.

Bogen er en detaljeret gennemgang af dansk madkultur i begyndelsen af 1800-tallet: Hvad man spiste, røg og drak, hvordan man skaffede sig maden i by og på landet, og hvordan den blev behandlet. Forfatteren gennemgår også de daglige måltiders antal og placering. Hovedvægten ligger på middel- og underklassen i by og på land, både i hverdag og fest. Der er mange kilder til denne periode, og forfatteren bygger teksten på ikke mindre end 20 sider kilder. Bogen er det 3. bind ud af 4 i et forskningsprojekt "Mad, drikke og tobak i det 19. århundrede". De to andre bind omhandler bl.a. datidens syn på maden bl.a. set gennem kogebøger og lægernes opfattelse. Det første bind kom i 2009 med titlen Kost og spisevaner i 1800-tallet.

Der er mange kilder til emnet i denne periode. På madkulturens område har bl.a. Else Marie Boyhus bidraget. Dette værk kan bruges på linje med Dagligliv i Danmark i det 19. og 20.århundrede og dele af Dansk socialhistorie, der naturligvis har mange andre aspekter med end netop kosten, som er dette værks fokus.

De 4 bind bliver tilsammen værket om mad og spisning i første del af 1800-tallet. Her er virkelig tale om et grundigt forskningsprojekt, der kan bruges bredt.


Bibliotekernes vurdering

d. 25. apr. 2016

af

af

Jette Landberg

d. 25. apr. 2016

Mad og drikke betyder rigtig meget som en pejling af sociale forhold. Historiker Ole Hyldtoft fører os på forbilledlig og grundig vis ind i madkulturen fra 1835-80. For alle med interesse for måltidernes historie og sociale forhold.

Med denne sidste udgivelse i serien om madkultur føres vi igennem en lang række forhold omkring mad og drikke fra 1835-1880. Ikke bare fødevarerne, men også udstyr og indretning, måltidernes fordeling over dagen, selskaber, sundhed osv. Perioden var præget af et langvarigt opsving, hvilket gav sig udslag i ændrede madvaner, der smittede af helt ned på fattiggårdene. Bogen er en fortsættelse af Mad, drikke og tobak 1800-35, der udkom i 2012, og i dette sidste bind er der en kildefortegnelse til begge bind. Ole Hyldtoft er historiker og lektor emeritus ved Københavns Universitet. De fire bøger er resultatet af forskningsprojektet "Mad, drikke og tobak i det 19.århundrede"Mad, drikke og tobak. 1880-1914.

Hyldtoft har præsteret et imponerende stykke forskning med en guldgrube af oplysninger, der vil kunne bruges på mange måder, også til skoleopgaver i de større klasser.

Else-Marie Boyhus har skrevet utallige bøger om mad og køkkenhistorie bl.a. Historisk kogebogDagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede. 1, som Hyldtoft også medtager i sine kilder. Værket Dagligliv i Danmark i det nittende og tyvende århundrede. 1 dækker også noget af dette stof, men ikke så specifikt madens historieElse-Marie Boyhus har skrevet utallige bøger om mad og køkkenhistorie bl.a. Historisk kogebog, som Hyldtoft også medtager i sine kilder. Værket dækker også noget af dette stof, men ikke så specifikt madens historie.


Litteratursiden.dk [online]

d. 20. sep. 2019

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 20. sep. 2019


litteratursiden.dk

d. 20. sep. 2019

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 20. sep. 2019

Et omfattende, bredt anlagt og fagligt velfunderet stykke dansk madhistorie. Bogen er tredje og sidste bind af serien 'Mad, drikke og tobak i det 19. århundrede'. Forfatteren er dr. phil., lektor eme...


Berlingske tidende

d. 20. jan. 2013

af

af

Bent Blüdnikow

d. 20. jan. 2013


Weekendavisen

d. 21. dec. 2012

af

af

Ulrik Langen

d. 21. dec. 2012


Weekendavisen

d. 17. juni 2016

af

af

Vibe Termansen

d. 17. juni 2016


Historisk tidsskrift

Bd. 123, h. 1 (2023)

af

af

Caroline Nyvang

Bd. 123, h. 1 (2023)