Bøger / faglitteratur

Strafferet - kompendium


Detaljer


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


Beskrivelse


Kompendiet giver overblik over den grundlæggende strafferet og straffeproces med særligt henblik på eksamen i faget strafferet. Kompendiets inddeling følger undervisningen i faget og indeholder 4 dele: •Del 1: Strafansvar •Del 2: Strafferetlige sanktioner •Del 3: Delikter •Del 4: Straffeproces Målgruppe Kompendiet er primært målrettet 2. års-studerende på den juridiske grunduddannelse. Herudover er kompendiet relevant for journalister og alle andre, der ønsker en enkel fremstilling af grundlæggende strafferet. Om forfatterne Anne Marie Kogsbøll og Julie Scharling er begge cand.jur. fra Københavns Universitet og arbejder som advokatfuldmægtige hos Advokatfirmaet Plesner.