Bøger / faglitteratur

Et spørgsmål om identitet : samtale med K


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 19. dec. 2018

af

af

Lone Andersen

d. 19. dec. 2018

Börjeson er psykolog og leder af Barnbyn Skå siden 1972. I forordet anfører han to hovedgrunde til at skrive bogen: Først at give et nærbillede af en psykologisk analyse baseret på konkret materiale. (I dette tilfælde en 28-årig sekretær på et personalekontor). Dernæst at give en mere dybtgående beskrivelse af identitetsbegrebet og i videre forstand, identitetsproblemet. Bogens fire første kapitler beskæftiger sig med identitetens indhold og forskellige identitetsopfattelser. Freuds, Sartres, Laings og Goffmans teorier diskuteres. Om nogle af disse kan også læses i Abrahamowitz: Fire personlighedsmodeller fra Freud til Laing. 1974. Femte kapitel er et uddrag af dybdeinterviewet med K. og de tre følgende en grundig analyse heraf. Bogen er uden mange fremmedord, og da indholdet er meget engagerende, vil mange formentlig kunne have udbytte af at læse den. Der er ingen litteraturhenvisninger.


Information

d. 2. dec. 1975

af

af

Finn Abrahamowitz

d. 2. dec. 1975


Politiken

d. 27. dec. 1975

af

af

Erik Brandrup

d. 27. dec. 1975


Kristeligt dagblad

d. 31. dec. 1975

af

af

Sigfrid Dohn

d. 31. dec. 1975Informationer og udgaver