Bøger / faglitteratur

Skarven


Beskrivelse


Skarven fortæller først historien om artens skiftende anseelse og bestandsstørrelse i Danmark siden 1800-tallet. Ikke mindst den eksplosive vækst i såvel antal som udbredelse, der fandt sted i perioden 1970 til 1990 - og den efterfølgende stagnation - belyses indgående. Dernæst zoomes der ind på skarvernes liv i kolonierne og under det årlige træk sydpå. Forskerne bruger viden opbygget om disse faser af artens årscyklus til at forstå svingningerne i bestanden. To store kapitler fortæller på grundlag af videnskabelige undersøgelser, hvilken indflydelse skarvens foruragering har på fiskebestandene og fiskerimulighederne i henholdsvis saltvand og ferskvand. Kort fortalt er konklusionen den, at skarver i nogle tilfælde beviseligt giver fiskeriet problemer. Bogens sidste kapitler beskriver, hvad miljømyndighederne igennem årene har gjort for at begrænse de problemer skarvens ekspansion har afstedkommet - og ikke mindst hvordan tiltagene har virket.

Anmeldelser (2)


Geografisk orientering

Årg. 41, nr. 6 (2011)

af

af

Christian Lauridsen

Årg. 41, nr. 6 (2011)


Fiskeri tidende

Årg. 17, uge 1 (2010)

af

af

Niels Johan Juel Jensen

Årg. 17, uge 1 (2010)