Bøger / faglitteratur / essays

Mere byrde til kulturen! : femten stykker om fornuftens grænser


Anmeldelser (6)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Arne Rossen

d. 18. dec. 2018

Sammenhængen mellem kultur og politik er et væsentligt tema for disse debatindlæg, der bevæger sig på et højt abstraktionsniveau og vanskeligt vil kunne forstås uden kendskab til modernesprogfilosofi, Frankfurterskolen, moderne fransk filosofi (Lyotard, Baudrillard) eller postmodernismen. - Om væren i politikken, demokratiet og den slags, kritikkens struktur, nazismens aktualitet,det rationelle og det postmoderne, ontologi og ontopati, etniske passioner, bio-semiotik samt skriften og det bestående er nogle af overskrifterne for disse artikler, som er hentet fra diversefagtidsskrifter, fra aviskronikker (Information), eller som ikke tidligere har været publiceret. - Skal en politik 'udtrykke' en kulturel identitet eller sigte mod at 'udarbejde' betingelser formenneskelig frihed som rent formelle kreationer, der udvisker det kulturelle særpræg og risikerer at trivialisere tilværelsen, spørger forfatteren, hvis gennemgående tema er konflikten mellemfrihed og identitet (frihed somidentitetssløshed og identitet som kulturelt fængsel) og de deraf følgende forskellige opfattelser af, hvad kritik og fornuft er, og hvad kritik af fornuften ellerfornuftig kritik af menneskenes verden består i. Som forfatterens tidligere bøger en væsentlig, men vanskeligt tilgængelig bog for en smal målgruppe af filosofisk og lingvistisk interesseredelæsere.


Almen semiotik

Nr. 5 (1992)

af

af

Hans Hauge

Nr. 5 (1992)


Berlingske tidende

d. 23. dec. 1991

af

af

Jens Glebe-Møller

d. 23. dec. 1991


Jyllands-posten

d. 17. dec. 1991

af

af

Flemming Chr. Nielsen

d. 17. dec. 1991


Kristeligt dagblad

d. 2. apr. 1992

af

af

Lars Arndal

d. 2. apr. 1992


Politiken

d. 6. feb. 1992

af

af

Erik Svendsen

d. 6. feb. 1992